Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju”

 

Izdarīt likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 12.nr.) šādus grozījumus:

  1. Papildināt 1. pantā aiz vārdiem “pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes”.

  1. Aizstāt 4. pantā vārdus “pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma” ar vārdiem “pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma”.

  1. Papildināt 6. panta 6. un 7. punktā aiz vārdiem “rajonu, pilsētu” ar vārdu “novadu”.

  1. Aizstāt 8. pantā vārdus “Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma” ar vārdiem “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma”.

  1. Papildināt 12. pantā aiz vārdiem “pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes”.

  1. Izslēgt 20. panta 5.punktā vārdus “un pašvaldību”.