Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanos par rūpniecisko sadarbību aizsardzības jomā

 

 

 

1. pants. 2000. gada 21. jūnijā Rīgā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanās par rūpniecisko sadarbību aizsardzības jomā (turpmāk- Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināma Vienošanās latviešu un angļu valodā.

 

3. pants. Vienošanās stājas spēkā tās 14. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada __________________.