2000

 

 

 

 

 

 

 

2000.gada _____.septembrī

Nr.9/6 -

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 20.septembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījums Robežsardzes likumā” (reģ.nr.630) .

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 1.lasījumā.

 

 

 

Ar cieņu

 

 

 

 

 

 

Dz.Kudums

komisijas priekšsēdētājs