Iesnidz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

 

 

Iesnidz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par 1998. gada 25. septembrī Londonā parakstītais Nolīgums

par grozījumiem Starptautiskās mobilo satelītsakaru organizācijas protokolā par privilēģijām un imunitātēm

 

 

1. pants. 1998. gada 25. septembrī Londonā parakstītais Nolīgums par grozījumiem Starptautiskās mobilo satelītsakaru organizācijas protokolā par privilēģijām un imunitātēm ( turpmāk- Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

3. pants. Nolīgums stājas spēkā tā XXV pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada ___________________.