Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās ”

 

 

 

 

Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās ”

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās” ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 2.nr.) šādu grozījumu:

izteikt 2. panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Līdz ar 2001.gada likuma grozījumu izsludināms Līgums latviešu un krievu valodā”.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2001. gada 14. jūnijā.