Projekts

Projekts

 

 

Grozījums likumā

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2.nr.) grozījumu un izslēgt 74.panta pirmajā daļā vārdus “ne vēlāk kā līdz 2000.gada 1.jūlijam”.