Likumprojekts

""Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

 

 

1. 12. panta 1. daļu izteikt šādā redakcijā:

"12. pants. (1) Mēneša neapliekamais minimums ir 29 lati. Gada neapliekamais minimums ir visu gada mēnešu neapliekamo minimumu summa. Neapliekamo minimumu piemēro maksātājiem, kuru gada apliekamais ienākums nepārsniedz 9120 latus (760 latus mēnesī)."

2. 15. panta 2. daļu izteikt šādā redakcijā:

"12. pants. (2) Nodokļa summu aprēķina pēc šādām likmēm:

 

 

Grupu

numuri

Algas nodokļa mēneša

apliekamais

ienākums, latos

Nodokļa

likmes,

procentos

1.

no 6001

15

2.

no 7001

15

3.

no 8001

16

4.

no 9001

17

5.

no 10001

18

6.

no 11001

19

7.

no 12001

20

8.

no 13001

21

9.

no 14001

22

10.

no 15001

22

11.

no 16001

23

12.

no 17001

23

13.

no 18001

24

14.

no 19001

24

15.

no 20001

25

16.

no 40001

26

17.

no 41001

26

18.

no 42001

26

19.

no 43001

27

20.

no 44001

27

21.

no 45001

27

22.

no 46001

28

23.

no 47001

28

24.

no 48001

28

25.

no 49001

29

26.

no 50001

29

27.

no 51001

29

28.

no 52001

30

29.

no 53001

30

30.

no 54001

31

31.

no 55001

31

32.

no 56001

32

33.

no 57001

32

34.

no 58001

33

35.

no 59001

33

36.

no 60001

34

37.

no 62001

34

38.

no 64001

34

39.

no 66001

34

40.

no 68001

35

41.

no 70001

35

42.

no 72001

36

43.

no 74001

36

44.*

no 76001

37

45.

no 78001

37

46.

no 80001

38

47.

no 82001

38

48.

no 84001

39

49.

no 86001

39

50.

no 88001

40

51.

no 90001

41

52.

no 92001

42

53.

no 94001

43

54.

no 96001

44

55.

no 98001

45

56.

no 100001

46

57.

no 110001

47

58.

virs 1200

48

 

 

 

ANOTĀCIJA

"Grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

 

jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likuma mērķis - samazināt nodokļu nastu zemāk atalgotajiem maksātājiem, novērst materiālās labklājības augošo polarizāciju (t.s. Džini indekss, kas raksturo, cik nevienlīdzīgi valstī tiek sadalīta ienākuma masa; Latvijai starp Austrumeiropas valstīm šis indekss ir viens no visaugstākajiem), veicināt sabiedrības vidusslāņa veidošanos.

Šajā nolūkā likumprojektā no nodokļa maksāšanas paredzēts atbrīvot personas, kuru ienākumi nepārsniedz 60 latus mēnesī, kas praktiski būtu tuvs 1999.gada Labklājības ministrijas noteiktajam krīzes iztikas minimumam, t.i., Ls 55,78. Bez tam, nodokļa likme būtiski samazināta un diferencēta maksātājiem, kuru mēneša ienākumi nepārsniedz Ls 200. Nodokļa maksātājiem ar mēneša algu no Ls 200 līdz Ls 400 saglabājas esošā likme 25% apmērā. Sākot ar mēneša algu Ls 400 sākas pakāpenisks un vienmērīgs procentu likmes pieaugums. Virs mēneša algas Ls 1200 procentu likme ir nemainīga - 48%.

Mēneša neapliekamais minimums noteikts Ls 29 (esošo Ls 21 vietā), kas atbilst valstī noteiktajam nabadzības līmenim, t.i.,Ls 28,67.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Samazinot nodokļu nastu zemāk atalgotajiem maksātājiem, kuri sastāda galveno strādājošo masu, netieši tiks veicināta pircēju loka paplašināšanās, pieprasījuma pieaugums pēc patēriņa precēm, kas savukārt izsauks nepieciešamību paplašināt ražošanu, uzņēmumu apgrozījumu, palielināsies darba vietu skaits. Un tas atgriezeniski atkal dos iespēju paaugstināt darba algas tiem, kas ražo patēriņa preces.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Nodokļa likmes diferenciācijas rezultātā pašvaldību un valsts budžeta ieņēmumi pašreiz palielinātos apmēram par diviem miljoniem latu gadā, bet turpmāk šis pieaugums varētu būt ap 0,5 - 1,0 milj. latu katru nākamo gadu. Kopā 2001. - 2010. gadu laikā papildus ieņēmums varētu sasniegt ap 40 - 50 milj. latu.

4.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likumprojekts iekļaujas esošo tiesību normu sistēmā. Grozījumi citos likumos nav nepieciešami.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojektā ievērotas Latvijas starptautiskās saistības. Tā arī ir tuvināšanās Eiropas Savienības valstīs vispārpieņemtajai praksei, kur nodokļu likmes ir diferencētas atkarībā no iedzīvotāju ienākumu līmeņa, kaut arī aprēķinu skalas ir dažādas (likmju svārstību galējās robežas ir no 10 līdz 57 procentiem).

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta parastajā kārtībā un ar esošo institūciju palīdzību.