Likumprojekts

 

 

Likumprojekts

 

“Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3.nr.) šādus grozījumus:

  1. Izteikt 21.panta trešo daļu šādā redakcijā:
  2. “(3) Ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka, pilnvarojumam lietot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli personai, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kā arī pilnvarojumam lietot Latvijā reģistrētu transportlīdzekli ārpus Latvijas ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums; ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) ir juridiska persona, pilnvaru var apliecināt arī transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs).”

  3. Papildināt 21.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ministru kabinets var noteikt gadījumus, kuros pilnvarojumam lietot transportlīdzekli, kā īpašnieks (turētājs) ir juridiska persona, ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums.”