Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Eiropas Padomes Attīstības bankas līgumu

 

1. pants.1993. gada 8. jūnijā pieņemtais Eiropas Padomes Attīstības bankas līgums (turpmāk- Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 3. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada __________________.