Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

Par Vispārējā līguma par Eiropas Padomes privilēģijām un imunitātēm Trešo protokolu

 

 

 

1.pants. 1959. gada 6. martā pieņemtais Vispārējā līguma par Eiropas Padomes privilēģijām un imunitātēm Trešais protokols (turpmāk- Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 17. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada_________.