Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

Par Papildprotokolu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumam par valsts robežas atjaunošanu

Likumprojekta redakcija pirmajam lasījumam

pr. nr.

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to 2. lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1. pants. 2000. gada 31. maijā Rīgā parakstītais Papildprotokols Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumam par valsts robežas atjaunošanu (turpmāk - Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

     

 

1. pants. 2000. gada 31. maijā Rīgā parakstītais Papildprotokols Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumam par valsts robežas atjaunošanu (turpmāk-Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Likums stājas spēkā nākamā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Papildprotokols latviešu valodā.

 

1.

Juridiskā biroja priekšlikums:

likumprojekta 2. pantu pēc vārdiem “izsludināms Papildprotokols” papildināt ar vārdiem “un Valsts robežas starp Latvijas Republiku un Igaunijas Republiku redemarkācijai un nospraušanai dabā izveidotās jauktās komisijas instrukcija”.

Atbalstīt

2. pants. Likums stājas spēkā nākamā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Papildprotokols un Valsts robežas starp Latvijas Republiku un Igaunijas Republiku redemarkācijai un nospraušanai dabā izveidotās jauktās komisijas instrukcija latviešu valodā.

 

3. pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 5. pantā noteiktajā laikā un kārtībā un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

     

 

3. pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 5. pantā noteiktajā laikā un kārtībā un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada __________________