Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem

 

1.pants. 2000. gada 22. maijā Rīgā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (turpmāk-Konvencija) un tās 2000. gada 22. maijā Rīgā parakstītais protokols (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija un Protokols latviešu un angļu valodā.

3.pants. Konvencija un Protokols stājas spēkā Konvencijas 29. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts Saeimā pieņemts 2000. gada _______________