LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANSU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 LV 1811 tālr. 7087318 fax 7087317

 

2000.gada 19.jūnijā

Nr.9/2 -

Saeimas Prezidijam

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu Budžeta un finansu (nodokļu) komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 20.jūnija sēdes darba kārtībā - pirms darba kārtības 13.punkta (likumprojekts “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”) izskatīt likumprojektu “Par pagaidu pasākumiem, piemērojot Protokola par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu grafika CXLIII - Latvijas Republika - daļu 1-B “Tarifu kvotas”” (Reģ.nr.599, dok.nr.2115) 1.lasījumā.

Komisija minēto likumprojektu izskatīja 19.jūnija komisijas sēdē un atbalstīja tam alternatīvu likumprojektu ar precizētu nosaukumu “Par pagaidu pasākumiem no 2000.gada 27.aprīļa līdz 1.jūnijam, piemērojot Protokola par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu grafika CXLIII - Latvijas Republika - daļu 1-B “Tarifu kvotas””.

Komisija minēto likumprojektu lūdz izskatīt kā steidzamu.

 

Pielikumā:

likumprojekts: “Par pagaidu pasākumiem no 2000.gada 27.aprīļa līdz 1.jūnijam, piemērojot Protokola par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu grafika CXLIII - Latvijas Republika - daļu 1-B “Tarifu kvotas””;

likumprojekta anotācija.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja A.Poča

 

 

Par pagaidu pasākumiem no 2000.gada 27.aprīļa līdz 1.jūnijam, piemērojot Protokola par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu grafika CXLIII - Latvijas Republika - daļu 1-B "Tarifu kvotas"

 

Saskaņā ar Protokola par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.) grafika CXLIII - Latvijas Republika - daļā 1-B "Tarifu kvotas" fiksētās tarifu kvotas ietvariem noteiktā tarifa likme precēm, kas tiek klasificētas Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas 1003. un 1004.pozīcijā un kas ievestas Latvijā no 2000.gada 27.aprīļa līdz 1.jūnijam, tiek piemērota 5 procentu apmērā.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 20.jūnijā

Likumprojekta

“Par pagaidu pasākumiem no 2000.gada 27.aprīļa līdz 1.jūnijam, piemērojot Protokola par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu grafika CXLIII - Latvijas Republika - daļu 1-B "Tarifu kvotas"”

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

a) pašreizējā situācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) likumprojekta koncepcija

1. Lopkopībā ir izveidojusies kritiska situācija ar koncentrētās lopbarības nodrošināšanu;

1.a) Latvijā mieži ir viena no svarīgākajām graudu kultūrām spēkbarības sastāvā, to vidējais īpatsvars ir no 40 – 50 %..1999.gada rudenī tika ievākts par 83 tūkst. tonnām miežu mazāk kā 1998.gadā. Līdz ar to 2000.gadā, līdz jaunajai ražai, prognozējams ievērojams lopbarības graudu iztrūkums. Olu ražošanas uzņēmumos un cūku nobarošanas kompleksos, lopbarības krājumi praktiski nav. Lopbarības iztrūkums tiek nosegts, iepērkot intervencē iepirktos kviešus. Līdz ar to tiek samazināti pārtikas kviešu resursi.

Spēkbarības sastāva sabalansēšanai mieži ir jāiepērk no citām valstīm. Tā kā miežiem ir augsta ievedmuita, spēkbarības cena sadārdzinās, līdz ar to sadārdzinās arī lopkopības produkcijas ražošana un tā vairs nav tirgū konkurētspējīga;

1.b) Lai nodrošinātu kvalitatīvas spēkbarības ražošanu un nesadārdzinātu tās izmaksas, likumprojekts paredz samazināt ievedmuitas tarifa likmes Pasaules tirdzniecības organizācijas līguma grafika CXLIII, nodaļā I-B noteiktajai tarifu kvotai CN Koda līnijām 1003 (mieži) un 1004 (auzas) no 25% uz 5 % apmērā.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību?

a) tautsaimniecības konkurētspēju

 

b) eksporta attīstību;

c) nodarbinātību;

 

d) investīciju pieplūdi;

e) uzņēmējdarbību;

f) vidi.

 

2.a) Likumprojekta pieņemšana nodrošinās cūkgaļas un olu ražotāju saglabāšanu, kā arī tas veicinās konkurētspējīgas lopkopības produkcijas ražošanu;

2.b) Likumprojekts šo jomu neskar;

2.c) saglabās esošo nodarbinātību cūkgaļas ražošanas sektorā;

2.d) Likumprojekts šo jomu neskar;

2.e) Likumprojekts šo jomu neskar;

2.f) Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu?

a) valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;

b) samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;

c) nākamos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi

 

 

3.a) Likumprojekta pieņemšana neprasa valsts budžetā neparedzētus izdevumus.

 

3.b) Likuma darbības laikā ienākumi valsts budžetā varētu palielināties.

3.c) Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Grozījumi citos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

5. Vai likumprojekts atbilsts Latvijas starptautiskajām saistībām?

a) atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību;

b) atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgā nozare;

c) atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;

d) atbilstība citām Latvijas starptauiskajām sistībām

 

 

 

 

5.a) Likumprojekts nav pretrunā ar Latvijas. saistībām pret Eiropas Savienību;

5.b) Likumprojekts nav pretrunā ar. Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgā nozare;

5.c) Saskaņā ar PTO prasībām paredzamās izmaiņas tiks notificētas ne vēlāk kā 30 dienas pēc to stāšanās spēkā;

5.d) Likumprojekts nav pretrunā ar citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

a) kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses;

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses

 

6.a) Lai notiktu likumprojekta izpilde netiks radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

6.b) Likumprojekts indivīda tiesības neierobežo.

 

Komisijas priekšsēdētāja

A.Poča