Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par Latvijas Republikas valdības un Horvātijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem

 

1.pants. 2000. gada 19. maijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Horvātijas Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (turpmāk-Līgums) un tā 2000. gada 19. maijā Rīgā parakstītais protokols (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums un Protokols latviešu un angļu valodā.

3.pants. Līgums un Protokols stājas spēkā Līguma 28. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts Saeimā pieņemts 2000. gada _______________