Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Atzīts par steidzamu

,,Grozījumi likumā “ Par Latvijas Republikas Zemessardzi””.

(Reģ. nr. 597)

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā

redakcija

 

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

 

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

ar redakcionāliem labojumiem

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā ”Par Latvijas Republikas Zemessardzi” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs,1993, 16/17.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2., 8. nr) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā ”Par Latvijas Republikas Zemessardzi” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs,1993, 16/17.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2., 8. nr.) šādus grozījumus:

14.pants. Komplektēšanas pamati

(1) Zemessardzē uzņem Latvijas Republikas pilsoņus uz brīvprātības pamata.

(2) Zemessargus atbilstoši amatam un specialitātei uz brīvprātības pamata komplektē ārrindas dienestā un uz profesionāla Zemessardzes dienesta pildīšanas pamata - ierindas dienestā.

(3) Zemessargi iestājas un var tikt uzņemti Zemessardzē no 18 gadu vecuma.

(4) Zemessargiem jāprot valsts valoda atbilstoši Valodu likumā noteiktajām prasībām.

................................................

 

 

 

 

15.pants. Zemessardzes virsnieki

(2) Zemessardzes virsnieku maksimālais vecums Zemessardzes ierindas

dienestā ir šāds:

 

Zemessardzes leitnants, virsleitnants 40 gadi,

Zemessardzes kapteinis 45 gadi,

Zemessardzes majors 50 gadi,

Zemessardzes pulkvežleitnants 55 gadi,

Zemessardzes pulkvedis 60 gadi,

Zemessardzes ģenerālis 65 gadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 15. panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Maksimālais vecums Zemessardzes ierindas dienestā ir šāds:

1) zemessargu grupā - 45 gadi;

2) Zemessardzes instruktoru grupā - 50 gadi;

3) Zemessardzes virsnieku grupā:

a) Zemessardzes leitnants, virsleitnants - 40 gadi;

b) Zemessardzes kapteinis - 45 gadi;

c) Zemessardzes majors - 50 gadi;

d) Zemessardzes pulkvežleitnants - 55 gadi;

e) Zemessardzes pulkvedis - 60 gadi;

f) Zemessardzes ģenerālis - 65 gadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1. pantu šādā redakcijā:

,,1. Papildināt 14. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

,,(5) Maksimālais vecums ierindas dienestā zemessargu grupā ir 45 gadi, Zemessardzes instruktoru grupā - 50 gadi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 14. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

,,(5) Maksimālais vecums ierindas dienestā zemessargu grupā ir 45 gadi, Zemessardzes instruktoru grupā - 50 gadi.”

47.pants. Ārrindas dienesta zemessargu sociālās garantijas un tiesības

(1) Zemessardzes dienesta uzdevumu izpildē vai apmācībā iesaistītie ārrindas dienesta zemessargi jāatbrīvo no darba (amata) pienākumu pildīšanas uz pavēstē norādīto laiku līdz 10 dienām kalendārajā gadā, saglabājot vidējo izpeļņu (ierēdņiem, ierēdņu kandidātiem - mēneša algu). Vidējo izpeļņu (mēneša algu) izmaksā darba devējs, kuram to atbilstoši rēķinam atlīdzina Zemessardze. Dienesta uzdevumu izpildē vai apmācībā iesaistītie ārrindas dienesta zemessargi šajā laikā atrodas daļējā valsts apgādībā un ir pakļauti obligātajai valsts apdrošināšanai

2. Izteikt 47. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

(1) Zemessardzes dienesta uzdevumu izpildē vai apmācībā iesaistītie ārrindas dienesta zemessargi jāatbrīvo no darba (amata) pienākumu pildīšanas uz pavēstē norādīto laiku līdz 10 dienām kalendārajā gadā. Ārrindas dienesta zemessargiem par katru dienesta uzdevumu izpildes vai mācību dienu tiek izmaksāta kompensācija no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Kompensācijas apmēru un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets. Dienesta uzdevumu izpildē vai apmācībā iesaistītie ārrindas dienesta zemessargi šajā laikā atrodas daļējā valsts apgādē un ir pakļauti obligātajai valsts apdrošināšanai.

2.

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekta 2. panta otro teikumu aiz vārda ,,līdzekļiem” papildināt ar vārdiem ,, bet ne vairāk kā par 10 dienām kalendārajā gadā”.

 

 

Pieņemts

2. Izteikt 47. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

,, (1) Zemessardzes dienesta uzdevumu izpildē vai apmācībā iesaistītie ārrindas dienesta zemessargi jāatbrīvo no darba (amata) pienākumu pildīšanas uz pavēstē norādīto laiku līdz 10 dienām kalendārajā gadā. Ārrindas dienesta zemessargiem par katru dienesta uzdevumu izpildes vai mācību dienu tiek izmaksāta kompensācija no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, bet ne vairāk kā par 10 dienām kalendārajā gadā. Kompensācijas apmēru un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets. Dienesta uzdevumu izpildē vai apmācībā iesaistītie ārrindas dienesta zemessargi šajā laikā atrodas daļējā valsts apgādē un ir pakļauti obligātajai valsts apdrošināšanai.

 

3. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

Pārejas noteikums

Likuma 15. panta otrās daļas 1. un 2. punktā norādītie ierindas dienesta zemessargi, kuri maksimālo vecumu Zemessardzes ierindas dienestā sasnieguši līdz 2000. gada 1. oktobrim, tiek atvaļināti:

1) 2000. gadā - zemessargu grupas zemessargi, kuri vecāki par 50 gadiem, un Zemessardzes instruktoru grupas zemessargi, kuri vecāki par 55 gadiem;

2) 2001. gadā - zemessargu grupas zemessargi, kuri vecāki par 45 gadiem, un Zemessardzes instruktoru grupas zemessargi, kuri vecāki par 50 gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2000. gada 1. oktobrī.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt Pārejas noteikuma pirmo rindkopu šādā redakcijā:

,,Zemessargi kuri sasnieguši likuma 14. panta piektajā daļā noteikto maksimālo vecumu ierindas dienestā līdz šīs normas spēkā stāšanās dienai, tiek atvaļināti:”

Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Likumprojekta pārejas noteikumus izteikt šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Likuma 15. panta otrās daļas 1. un 2. punktā norādītie ierindas dienesta zemessargi tiek atvaļināti:

1) līdz 2001. gada 1. jūlijam - zemessargu grupas zemessargi, kuri ir vecāki par 50 gadiem, Zemessardzes instruktoru grupas zemessargiem, kuri ir vecāki par 55 gadiem;

2) līdz 2001. gada 31. decembrim - zemessargu grupas zemessargi, kuri ir vecāki par 45 gadiem, Zemessardzes instruktoru grupas zemessargiem, kuri vecāki par 50 gadiem.

2. Likuma 47. panta pirmā daļā noteiktā kompensācijas izmaksas kārtība ir piemērojama visiem ārrindas zemessargiem, kuri, sākot ar 2000. gada 1. janvāri, ir bijuši iesaistīti Zemessardzes dienesta uzdevumu izpildē vai apmācībā.”

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likuma spēkā stāšanās nosacījumu šādā redakcijā:

,,Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

Pieņemts,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

daļēji, sk. pr. Nr. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

3. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

,, Pārejas noteikumi

Zemessargi kuri sasnieguši likuma 14. panta piektajā daļā noteikto maksimālo vecumu ierindas dienestā līdz šīs normas spēkā stāšanās dienai, tiek atvaļināti:

1) līdz 2001. gada 1. jūlijam - zemessargu grupas zemessargi, kuri ir vecāki par 50 gadiem, un Zemessardzes instruktoru grupas zemessargi, kuri ir vecāki par 55 gadiem;

2) līdz 2001. gada 31. decembrim - zemessargu grupas zemessargi, kuri ir vecāki par 45 gadiem, un Zemessardzes instruktoru grupas zemessargi, kuri vecāki par 50 gadiem.

2. Likuma 47. panta pirmā daļā noteiktā kompensācijas izmaksas kārtība ir piemērojama visiem ārrindas zemessargiem, kuri, sākot ar 2000. gada 1. janvāri, ir bijuši iesaistīti Zemessardzes dienesta uzdevumu izpildē vai apmācībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas