Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par Latvijas Republikas Zemessardzi"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 16./17.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2., 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Maksimālais vecums Zemessardzes ierindas dienestā ir šāds:

1) zemessargu grupā – 45 gadi;

2) Zemessardzes instruktoru grupā – 50 gadi;

3) Zemessardzes virsnieku grupā:

a) Zemessardzes leitnants, virsleitnants – 40 gadi;

b) Zemessardzes kapteinis – 45 gadi;

c) Zemessardzes majors – 50 gadi;

d) Zemessardzes pulkvežleitnants – 55 gadi;

e) Zemessardzes pulkvedis – 60 gadi;

f) Zemessardzes ģenerālis – 65 gadi."

2. Izteikt 47.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Zemessardzes dienesta uzdevumu izpildē vai apmācībā iesaistītie ārrindas dienesta zemessargi jāatbrīvo no darba (amata) pienākumu pildīšanas uz pavēstē norādīto laiku līdz 10 dienām kalendāra gadā. Ārrindas dienesta zemessargiem par katru dienesta uzdevumu izpildes vai mācību dienu tiek izmaksāta kompensācija no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Kompensācijas apmēru un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets. Dienesta uzdevumu izpildē vai apmācībā iesaistītie ārrindas dienesta zemessargi šajā laikā atrodas daļējā valsts apgādē un ir pakļauti obligātajai valsts apdrošināšanai."

 

3. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Likuma 15.panta otrās daļas 1. un 2.punktā norādītie ierindas dienesta zemessargi, kuri maksimālo vecumu Zemessardzes ierindas dienestā sasnieguši līdz 2000.gada 1.oktobrim, tiek atvaļināti:

1) 2000.gadā - zemessargu grupas zemessargi, kuri ir vecāki par
50 gadiem, un Zemessardzes instruktoru grupas zemessargi, kuri ir vecāki par 55 gadiem;

2) 2001.gadā - zemessargu grupas zemessargi, kuri ir vecāki par
45 gadiem, un Zemessardzes instruktoru grupas zemessargi, kuri ir vecāki par 50 gadiem."

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.oktobrī.