Grozījums likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”

 

Grozījums likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”

(Ziņotājs, 1995., Nr.9; Ziņotājs, 1999., Nr.15) šādu grozījumu:

“Aizstāt 18.panta 11.daļā datumu 2000.gada 31.decembrim ar datumu 2002.gada 31.decembrim”.

 

 

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījums likumā “Par privatizācijas sertifikātiem””

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Līdz šim laikam nav pabeigta lielo valsts īpašuma objektu privatizācija, tajā skaitā VAS “Latvenergo”, a/s “Latvijas Dzelzceļš” un citi. No vairāk kā 1000 nedzīvojamā fonda objektiem tikai Rīgā ir noslēgti ne vairāk kā 300 privatizācijas līgumi. Nav atrisinātas jauktā īpašuma un komunālo dzīvokļu dzīvojamā fonda privatizācijas problēmas. Tā rezultātā iedzīvotāju rīcībā ir ievērojams privatizācijas sertifikātu daudzums, kurš netiks realizēts valsts neizdarības dēļ. Privatizācijas sertifikātu derīguma termiņa pagarināšana ļaus civilizēti atrisināt privatizācijas problēmas.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Privatizācijas sertifikātu termiņa pagarināšanas ļaus veikt privatizāciju pārdomātāk un gūstot lielāku labumu tautsaimniecībai.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Neietekmē.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nav nepieciešami.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Starptautiskās problēmas likumprojekts neietekmē.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma “Par privatizācijas sertifikātiem” noteiktā kārtībā.