2000

2000.gada 14.jūnijā

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Iesniedzam Saeimai izskatīšanai grozījumus likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)”.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51. pantu lūdzam izdarīt izmaiņas 15.jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut sadaļā “Prezidija ziņojumi par saņemtajiem likumprojektiem” likumprojekta “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)”” nodošanu komisijām.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)””

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)”

 

Papildināt likuma 5.pantu ar 6. un 7. daļu šādā redakcijā:

“(6) Preču, kas tiek importētas no valstīm, kas nav Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstis muitas vērtība nedrīkst būt zemāka par muitas rīcībā esošo informāciju attiecībā uz identisku vai vienādu preču vērtību Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstīs.

(7) Valstu ar kurām Latvijai ir noslēgti un spēkā brīvās tirdzniecības līgumi preces, kas neiegūst preferenciālo (priekšrocību) izcelsmi vai kuru izcelsme nav dokumentāri apliecināta ar līgumā noteikto sertifikātu nevar pretendēt uz brīvās tirdzniecības līguma priekšrocībām un likmju piemērošana šīm precēm ir atkarīga no citu spēkā esošo tirdzniecības līgumu normām, ja tādi attiecīgajai valstij ir noslēgti tirdzniecībā ar Latviju.”