LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANSU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 LV 1811 tālr. 7087318 fax 7087317

 

2000.gada 14.jūnijā

Nr.9/2 -

 

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija nosūta izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu lūdzam izdarīt izmaiņas 15.jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā - iekļaut sadaļā “Prezidija ziņojumi par saņemtajiem likumprojektiem” - likumprojekta “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” nodošanu komisijām.

 

 

Pielikumā:

likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”;

likumprojekta anotācija.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja

A.Poča

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17., 24.nr.; 2000, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli un vārdu "220 latu" ar skaitli un vārdu "160 latu";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "260 latu" ar skaitli un vārdu "210 latu";

aizstāt pirmās daļas 3.punktā skaitli un vārdu "170 latu" ar skaitli un vārdu "130 latu";

aizstāt pirmās daļas 4.punktā skaitli un vārdu "170 latu" ar skaitli un vārdu "130 latu";

aizstāt pirmās daļas 6.punktā skaitli un vārdu "70 latu" ar skaitli un vārdu "50 latu";

aizstāt pirmās daļas 7.punktā skaitli un vārdu "10 latus" ar skaitli un vārdu "7 lati";

aizstāt septītās daļas 1.punktā skaitli un vārdu "200 latu" ar skaitli un vārdu "150 latu";

aizstāt septītās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "240 latu" ar skaitli un vārdu "200 latu".

2. Pārejas noteikumos:

izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 3., 4. un 7.punktā noteiktās likmes stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

2. Līdz šā likuma 6.panta pirmās daļas 3., 4. un 7.punktā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai naftas produktus apliek ar akcīzes nodokli pēc šādām likmēm:

1) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem – 100 latu;

2) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem – 100 latu;

3) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem:

a) līdz 2000.gada 31.decembrim – 4 lati;

b) ar 2001.gada 1.janvāri - 5 lati;

c) ar 2002.gada 1.janvāri - 6 lati.";

 

papildināt 5.punktu ar otru teikumu šādā redakcijā:

"Ja akcīzes nodokļa likmes tiek samazinātas, akcīzes nodokļa starpību neatmaksā."

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.