Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Par ievedmuitas tarifu likmēm un muitas tarifu kvotām, kas piemērojamas Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm” izskatīšanai 2

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Par ievedmuitas tarifu likmēm un muitas tarifu kvotām, kas piemērojamas Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm” izskatīšanai 2.lasījumā

Priekšlikumi par likuma tekstu

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

1

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt visā likumprojekta tekstā terminu ‘’ievedmuitas tarifs’’ ar terminu ‘’ievedmuitas nodoklis (tarifs)’’ (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

 

1.pants. Šis likums nosaka ievedmuitas tarifus un tarifu kvotas, ko Latvijas Republika piemēro Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm.

2

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Šis likums nosaka ievedmuitas nodokļa likmes un muitas tarifu kvotas, ko Latvijas Republika piemēro Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm.”

Atbalstīt

1.pants. Šis likums nosaka ievedmuitas nodokļa (tarifa) likmes un muitas tarifu kvotas, ko Latvijas Republika piemēro Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm.

2.pants. Ievedmuitas tarifa likmes ir noteiktas šim likumam pievienotajos 1. un 3.pielikumos.

3

 

 

 

4

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Ievedmuitas nodokļa likmes ir noteiktas šim likumam pievienotajā 1.pielikumā.”

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

‘’Ievedmuitas nodokļa (tarifa) likmes ir noteiktas šim likumam pievienotajā 1. pielikumā.’’

Vienlaicīgi ierosinām apvienot likumprojektam pievienotos 1. un 3. pielikumus, iekļaujot 3. pielikumā uzskaitītās preces un tām atbilstošās nodokļa likmes 1. pielikumā.

Iestrādāts Juridiskā biroja priekšlikumā

(4)

 

Atbalstīt

2.pants. Ievedmuitas nodokļa (tarifa) likmes ir noteiktas šim likumam pievienotajā 1. pielikumā.’’

3.pants. Ievedmuitas tarifu likme 0% apmērā piemērojama noteiktam preču daudzumam, kas norādīts šim likumam pievienotajā 2.pielikumā.

5

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Ievedmuitas nodokļa likme 0% apmērā piemērojama noteiktam preču daudzumam, kas norādīts šim likumam pievienotajā 2.pielikumā.”

Atbalstīt

3.pants. (1) Ievedmuitas nodokļa (tarifa) likme 0% apmērā piemērojama noteiktam preču daudzumam, kas norādīts šim likumam pievienotajā 2.pielikumā.

 

 

6

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 3.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā likuma 2.pielikumā minēto muitas tarifu kvotu attiecīgajai precei piemēro tikai gadījumos, ja precei nav piemērotas eksporta subsīdijas.

(3) Muitas tarifu kvotas, kas piešķirtas atbilstoši Eiropas Līgumam un nav izlietotas līdz 2000.gada 30.jūnijam, ieskaitāmas šā likuma 2.pielikumā norādītajā muitas tarifu kvotas apjomā.”

Atbalstīt

(2) Šā likuma 2.pielikumā minēto muitas tarifu kvotu attiecīgajai precei piemēro tikai gadījumos, ja precei nav piemērotas eksporta subsīdijas.

(3) Muitas tarifu kvotas, kas piešķirtas atbilstoši Eiropas Līgumam un nav izlietotas līdz 2000.gada 30.jūnijam, ieskaitāmas šā likuma 2.pielikumā norādītajā muitas tarifu kvotas apjomā.

4.pants.

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā un ir spēkā līdz brīdim, kad stājas spēkā Papildprotokols Eiropas līgumam, kas izveido asociāciju starp Latvijas Republiku, no vienas puses, un Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no otras puses, kas noteiks savstarpēji piemērojamos ievedmuitas tarifus un tarifu kvotas tirdzniecībai ar lauksaimniecības precēm.

7

 

 

8

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 3.pantu kā noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likumprojekta 4. pantu, bet tajā ietverto normu izteikt kā noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

‘’Likums stājas spēkā 2000. gada 1. jūlijā.’’.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.

 

Priekšlikumi par 1.pielikumu

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

9

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likumprojekta 1. pielikumā ailes, kas nosaka ievedmuitas nodokļa (tarifu) MFN likmi un nodokļa likmi, kas piemērojama Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm līdz 2000. gada 1. jūlijam.

Iestrādāts Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra M.Sprindžuka priekšlikumā

(12)

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

10

Deputāts L.Bojārs

Izslēgt šādas lauksaimniecības preču pozīcijas:

Neatbalstīt

 

Kods

Apraksts

MFN likme (%)

ES (%)

ES (%) no 01.07.2000

 

10.1

0408

Putnu olas, svaigas, žāvētas, ūdenī vārītas vai tvaicētas, saldētas vai konservētas ar citu paņēmienu, olas kultenī, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām, bez čaumalas un olu dzeltenumi:

       

10.2

0408 11 20

---nederīgi uzturam

15

10

0

 

10.3

0408 19 20

---nederīgi uzturam

15

10

0

 

10.4

0408 91 20

---nederīgi uzturam

15

10

0

 

10.5

0408 99 20

---nederīgi uzturam

15

10

0

 

10.6

0410 00 00

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti

0,5

0,5

0

 

10.7

0511 91 10

---zivju atkritumi

0,5

0,5

0

 

10.8

0511 91 90

---pārējie

10

10

0

 

10.9

1213 00 00

Graudaugu pelavas un salmi, neapstrādāti, sasmalcināti vai nesasmalcināti, samalti vai nesamalti, presēti vai nepresēti vai granulu veidā

0,5

0

0

 

10.10

1214

Kāļi, lopbarības bietes, lopbarības sakņaugi, siens, lucerna, āboliņš, hedizarija, lopbarības kāposti, lupīna, vīķi un līdzīgi lopbarības produkti, granulēti vai negranulēti:

       

10.11

1214 90 10

--lopbarības bietes, kāļi un pārējie lopbarības sakņaugi

0,5

0

0

 

10.12

1214 90 91

---granulu veidā

0,5

0

0

 

10.13

1214 90 99

---pārējie

0,5

0

0

 

10.14

1302 11 00

--opija

15

15

0

 

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

11

Deputāts L.Bojārs

Izteikt preču aprakstu šādā redakcijā:

Neatbalstīt

   

Kods

Apraksts

MFN likme (%)

ES (%)

ES (%) no 01.07.2000

 

11.1

1.lasījums

0711

Dārzeņi, konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra anhidrīdu, sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā), kurus nevar tieši lietot uzturā bez papildu apstrādes:

       
 

Priekšlikums

0711

Dārzeņi:

       

11.2

1.lasījums

0812

Augļi un rieksti, konservēti īslaicīgai uzglabāšanai (piemēram, ar sēra anhidrīdu, sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā), kurus nevar tieši lietot uzturā bez papildu apstrādes:

       
 

Priekšlikums

0812

Augļi un rieksti, konservēti īslaicīgai uzglabāšanai:

       

11.3

1.lasījums

0814 00 00

Citrusaugļu vai ķirbjaugu (ieskaitot arbūzus) mizas, svaigas, saldētas, žāvētas vai īslaicīgi konservētas sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā

0,5

0

0

 
 

Priekšlikums

0814 00 00

Citrusaugļu vai ķirbjaugu (ieskaitot arbūzus) mizas, svaigas, saldētas, žāvētas vai īslaicīgi konservētas sālījumā

0,5

0

0

 

11.4

1.lasījums

1212

Baltās Amerikas akācijas pupas, jūras aļģes un pārējie ūdensaugi, cukurbietes un cukurniedres, svaigas vai žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas; augļu kauliņi un kodoli un pārējie augu izcelsmes produkti (ieskaitot Cichorium in tybus ģints

       
 

Priekšlikums

1212

Baltās Amerikas akācijas pupas, jūras aļģes un pārējie ūdensaugi, cukurniedres, svaigas vai žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas; augļu kauliņi un kodoli un pārējie augu izcelsmes produkti (ieskaitot Cichorium in tybus ģints

       

 
 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

12

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā”

“Likuma “Par ievedmuitas nodokļa likmēm un muitas tarifu kvotām,

kas piemērojamas Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm”

1.pielikums

Ievedmuitas nodokļa likmes, kas piemērojamas

Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm

Atbalstīt

 

Kods

Apraksts

Muitas nodokļa likme (%)

 
 

0101

Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi:

   
 

0101 11 00

--vaislas tīršķirnes

0

 
 

0101 19 10

---kaušanai

0

 
 

0101 20 10

--ēzeļi

0

 
 

0102

Dzīvi liellopi:

   
 

0102 10 10

--grūsnas teles (liellopi līdz pirmajai atnešanās reizei)

0

 
 

0102 10 30

--govis

0

 
 

0102 10 90

--pārējie

0

 
 

0103

Dzīvas cūkas:

   
 

0103 10 00

-vaislas tīršķirnes

0

 
 

0104

Dzīvas aitas un kazas:

   
 

0104 10 10

--vaislas tīršķirnes

0

 
 

0104 20 10

--vaislas tīršķirnes

0

 
 

0105

Dzīvi mājputni, tas ir, Gallus domesticus sugas putni, pīles, zosis, tītari un pērļu vistiņas:

   
 

0105 11

--Gallus domesticus sugas putni:

   
 

0105 11 11

----dējējputnu līnijas

0

 
 

0105 11 19

----pārējie

0

 
 

0105 11 91

----dējējputnu līnijas

0

 
 

0105 11 99

----pārējie

0

 
 

0105 19

--pārējie:

   
 

0105 19 20

---zosis

0

 
 

0105 19 90

---pīles un pērļu vistiņas

0

 
 

0105 92 00

--Gallus domesticus sugas putni ar svaru ne vairāk kā 2000 g

0

 
 

0105 93 00

--Gallus domesticus sugas putni ar svaru vairāk nekā 2000 g

0

 
 

0105 99

--pārējie:

   
 

0105 99 10

---pīles

0

 
 

0105 99 20

---zosis

0

 
 

0105 99 30

---tītari

0

 
 

0105 99 50

---pērļu vistiņas

0

 
 

0106 00

Pārējie dzīvie dzīvnieki:

   
 

0106 00 10

-mājas truši

0

 
 

0106 00 20

-baloži

0

 
 

0106 00 90

-pārējie

0

 
 

0402 29

--pārējie:

   
 

0402 29 11

----speciālas nozīmes piens zīdaiņiem hermētiskā iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 500 g, ar tauku saturu vairāk nekā 10%

0

 
 

0408

Putnu olas, svaigas, žāvētas, ūdenī vārītas vai tvaicētas, saldētas vai konservētas ar citu paņēmienu, olas kultenī, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām, bez čaumalas un olu dzeltenumi:

   
 

0408 11 20

---nederīgi uzturam

0

 
 

0408 19 20

---nederīgi uzturam

0

 
 

0408 91 20

---nederīgi uzturam

0

 
 

0408 99 20

---nederīgi uzturam

0

 
 

0410 00 00

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti

0

 
 

0501 00 00

Cilvēku mati, neapstrādāti, mazgāti vai nemazgāti, attīrīti vai neattīrīti; cilvēku matu atlikumi

0

 
 

0502

Cūku, mežacūku vai kuiļu sari un apmatojums; āpšu spalvas un pārējās spalvas suku ražošanai; saru vai apmatojuma atlikumi:

   
 

0502 10 00

-cūku, mežacūku vai kuiļu sari un apmatojums un to atlikumi

0

 
 

0502 90 00

-pārējie

0

 
 

0503 00 00

Zirgu astri un to atlikumi, likti vai nelikti kārtās, ar vai bez atbalstošā materiāla

0

 
 

0504 00 00

Dzīvnieku (izņemot zivju) svaigas, atdzesētas, saldētas, sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas zarnas, pūšļi un kuņģi, veseli vai to gabali

0

 
 

0505

Ādas un pārējās putnu daļas, ar spalvām vai dūnām; spalvas un to daļas (ar apgrieztām vai neapgrieztām malām) vai dūnas bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai; spalvu vai to daļu pulveris un atlikumi:

   
 

0505 10 10

--neapstrādātas

0

 
 

0506 10 00

-ar skābi apstrādāts oseīns un kauli

0

 
 

0506 90 00

-pārējie

0

 
 

0507 10 00

-ziloņkauls; ziloņkaula pulveris un atlikumi

0

 
 

0507 90 00

-pārējie

0

 
 

0508 00 00

Koraļļi un līdzīgi materiāli, neapstrādāti vai pirmapstrādāti bez citas apstrādes; molusku, vēžveidīgo vai adataino dzīvnieku čaulas un sēpijas skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai pirmsapstrādātas, bet neizgrieztas pēc formas, to milti un atlikumi

0

 
 

0509 00

Dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi:

   
 

0509 00 10

-neapstrādāti

0

 
 

0510 00 00

Ambra, bebru ģenitāliju sekrēts, civeta un muskuss; žults, tai skaitā kaltēta, dziedzeri un pārējās dzīvnieku izcelsmes vielas, kas izmantojamas farmaceitisko produktu ražošanai, svaigas, atdzesētas, saldētas vai iepriekš citādi sagatavotas

0

 
 

0511 10 00

-buļļu sperma

0

 
 

0511 91 10

---zivju atkritumi

0

 
 

0511 91 90

---pārējie

0

 
 

0511 99 10

---asinsvadi vai cīpslas; to atgriezumi un līdzīgi jēlādu vai epidermu atlikumi

0

 
 

0511 99 50

---liellopu embriji

0

 
 

0511 99 80

---pārējie

0

 
 

0601

Sīpoli, gumi, bumbuļi, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī, veģetācijas vai ziedēšanas laikā; cigoriņu augi un saknes, izņemot 1212. preču pozīcijā minētos:

   
 

0601 10 10

--hiacintes

0

 
 

0601 10 20

--narcises

0

 
 

0601 10 40

--gladiolas

0

 
 

0601 10 90

--pārējie

0

 
 

0601 20 10

--cigoriņu augi un saknes

0

 
 

0601 20 30

--orhidejas, hiacintes, narcises un tulpes

0

 
 

0601 20 90

--pārējie

0

 
 

0602

Pārējie augošie augi (ieskaitot to saknes), spraudeņi un potzari; micēlijs:

   
 

0602 10 90

--pārējie

0

 
 

0603

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem griezti, svaigi, žāvēti, balināti, krāsoti, piesātināti vai citādi apstrādāti ziedi un ziedpumpuri:

   
 

0603 10

-svaigi:

   
 

0603 10 29

---pārējie:

   
 

0603 10 299

----pārējie

0

 
 

0604

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem svaigas, žāvētas, balinātas, krāsotas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti augu zari un pārējās augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, lakstaugi, sūnas un ķērpji:

   
 

0604 10 10

--briežu ķērpji

0

 
 

0604 91 21

----Nordmaņa baltegle [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] un staltā baltegle (Abies procera Rehd.)

0

 
 

0604 91 29

----pārējās

0

 
 

0604 91 41

----Nordmaņa baltegle [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] un staltā baltegle (Abies procera Rehd.)

0

 
 

0604 91 49

----pārējie

0

 
 

0604 91 90

---pārējie

0

 
 

0604 99 10

---bez apstrādes, izņemot kaltēšanu

0

 
 

0604 99 90

---pārējie

0

 
 

0709

Pārējie dārzeņi, svaigi vai atdzesēti:

   
 

0709 90 31

---visiem nolūkiem, izņemot augu eļļas ražošanu

0

 
 

0709 90 40

--kaperi

0

 
 

0709 90 50

--dilles

0

 
 

0710

Saldēti dārzeņi (nevārīti, tvaicēti vai ūdenī vārīti):

   
 

0710 80 10

--olīvas

0

 
 

0710 80 59

---pārējie

0

 
 

0711

Dārzeņi, konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra anhidrīdu, sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā), kurus nevar tieši lietot uzturā bez papildu apstrādes:

   
 

0711 10 00

-sīpoli

0

 
 

0711 20 10

--visiem nolūkiem, izņemot augu eļļas ražošanu

0

 
 

0711 20 90

--pārējie

0

 
 

0711 30 00

-kaperi

0

 
 

0711 90 10

---Capsicum ģints vai Pimenta ģints pipari, izņemot saldos piparus

0

 
 

0711 90 70

---pārējie

0

 
 

0712

Žāvēti dārzeņi, veseli, gabaliņos vai šķēlītēs sagriezti, smalki sasmalcināti vai pulverveidā, bet bez tālākas apstrādes:

   
 

0712 90 11

---hibrīdi sējai

0

 
 

0713

Žāvēti pākšaugu dārzeņi bez pākstīm, tai skaitā lobīti vai sasmalcināti:

   
 

0713 10 10

--sējai

0

 
 

0713 10 90

--pārējie

0

 
 

0713 20 00

-aunazirņi

0

 
 

0713 31 00

--Vigna mungo (L.) Hepper vai Vigna radiata (L.) Wilczek šķirņu pupiņas

0

 
 

0713 32 00

--mazas sarkanas (Adzuki) pupiņas (Phaseolus vai Vigna angularis)

0

 
 

0713 33 10

---sējai

0

 
 

0713 33 90

---pārējās

0

 
 

0713 39 00

--pārējās

0

 
 

0713 40 00

-lēcas

0

 
 

0713 50 00

-lauka pupas (Vicia faba var. major) un zirgu pupas (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0

 
 

0713 90 10

--sējai

0

 
 

0713 90 90

--pārējās

0

 
 

0714

Manioka, maranta, saleps, Jeruzalemes artišoki, batātes un līdzīgi gumi un saknes ar augstu cietes vai inulīna saturu, svaigi, atdzesēti, saldēti vai žāvēti, veseli, šķēlītēs sagriezti vai nesagriezti vai granulu veidā; sāgo palmu serdes:

   
 

0714 20 10

--svaigas, veselas, paredzētas uzturam

0

 
 

0714 20 90

--pārējās

0

 
 

0714 90 90

--pārējie

0

 
 

0801

Kokosrieksti, Brazīlijas rieksti un kešju rieksti, svaigi vai žāvēti, tīrīti vai netīrīti, lobīti vai nelobīti:

   
 

0801 11 00

--atūdeņoti

0

 
 

0801 19 00

--pārējie

0

 
 

0801 21 00

--čaumalā

0

 
 

0801 22 00

--bez čaumalas

0

 
 

0801 31 00

--čaumalā

0

 
 

0801 32 00

--bez čaumalas

0

 
 

0802

Pārējie rieksti, svaigi vai žāvēti, tīrīti vai netīrīti, lobīti vai nelobīti:

   
 

0802 11 10

---rūgtās

0

 
 

0802 11 90

---pārējās

0

 
 

0802 12 10

---rūgtās

0

 
 

0802 12 90

---pārējās

0

 
 

0802 21 00

--čaumalā

0

 
 

0802 22 00

--bez čaumalas

0

 
 

0802 31 00

--čaumalā

0

 
 

0802 32 00

--bez čaumalas

0

 
 

0802 40 00

-ēdamie kastaņi (Castanea spp.)

0

 
 

0802 50 00

-pistācijas

0

 
 

0802 90 10

--pekanrieksti

0

 
 

0802 90 30

--arekas (beteļrieksti) un kolas rieksti

0

 
 

0802 90 50

--priežu rieksti

0

 
 

0802 90 60

--makadamia rieksti

0

 
 

0802 90 85

--pārējie

0

 
 

0803 00

Banāni, ieskaitot plantānus, svaigi vai žāvēti:

   
 

0803 00 11

--plantāni

0

 
 

0803 00 19

--pārējie

0

 
 

0803 00 90

-žāvēti

0

 
 

0804

Dateles, vīģes, ananasi, avokado, guavas, mango un mangostāni, svaigi vai žāvēti:

   
 

0804 10 00

-dateles

0

 
 

0804 20 10

--svaigas

0

 
 

0804 20 90

--žāvētas

0

 
 

0804 30 00

-ananasi

0

 
 

0804 40 00

-avokado

0

 
 

0804 50 00

-guavas, mango un mangostāni

0

 
 

0805

Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti:

   
 

0805 10 10

---sarkanie un pussarkanie (Sanguines un semi-sanguines)

0

 
 

0805 10 30

----Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita un Hamlins šķirnes

0

 
 

0805 10 50

----pārējie

0

 
 

0805 10 80

-- pārējie

0

 
 

0805 20 10

--klementīni

0

 
 

0805 20 30

--monreāli un satsumas

0

 
 

0805 20 50

--mandarīni un vilkingi

0

 
 

0805 20 70

--tanžerīni

0

 
 

0805 20 90

--pārējie

0

 
 

0805 30 10

--citroni (Citrus limon, Citrus limonum)

0

 
 

0805 30 90

--laimi (Citrus aurantifolia)

0

 
 

0805 40 00

-greipfrūti

0

 
 

0805 90 00

-pārējie

0

 
 

0806

Vīnogas, svaigas vai žāvētas:

   
 

0806 20 11

---korintes

0

 
 

0806 20 12

---bezkauliņu rozīnes

0

 
 

0806 20 18

---pārējās

0

 
 

0806 20 91

---korintes

0

 
 

0806 20 92

---bezkauliņu rozīnes

0

 
 

0806 20 98

---pārējās

0

 
 

0807

Ķirbjaugu kultūras (ieskaitot arbūzus) un meloņkoka (papaijas) augļi, svaigi:

   
 

0807 11 00

--arbūzi

0

 
 

0807 19 00

--pārējie

0

 
 

0807 20 00

-papaijas

0

 
 

0808

Āboli, bumbieri un cidonija, svaigi

   
 

0808 10

-āboli:

   
 

0808 10 20

---Golden Delicious šķirnes:

   
 

0808 10 201

----no 1.janvāra līdz 31.Janvārim

0

 
 

0808 10 202

----no 1.februāra līdz 31.martam

0

 
 

0808 10 203

----no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam

0

 
 

0808 10 50

---Granny Smith šķirnes:

   
 

0808 10 501

----no 1.janvāra līdz 31.janvārim

0

 
 

0808 10 502

----no 1.februāra līdz 31.martam

0

 
 

0808 10 503

----no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam

0

 
 

0808 10 90

---pārējie:

   
 

0808 10 901

----no 1.janvāra līdz 31.janvārim

0

 
 

0808 10 902

----no 1.februāra līdz 31.martam

0

 
 

0808 10 903

----no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam

0

 
 

0808 20 90

--cidonijas

0

 
 

0810

Pārējie augļi, svaigi:

   
 

0810 20

-avenes, kazenes, zīdkoka augļi un loganogas (kazeņavenes):

   
 

0810 20 10

--avenes

0

 
 

0810 20 90

--pārējie

0

 
 

0810 30

-upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas:

   
 

0810 30 10

--upenes:

   
 

0810 30 101

---no 1.janvāra līdz 30.jūnijam

0

 
 

0810 30 103

---no 1.augusta līdz 15.augustam

0

 
 

0810 30 104

---no 16.augusta līdz 31.decembrim

0

 
 

0810 30 30

--sarkanās jāņogas:

   
 

0810 30 301

---no 1.janvāra līdz 30.jūnijam

0

 
 

0810 30 303

---no 1.augusta līdz 15.augustam

0

 
 

0810 30 304

---no 16.augusta līdz 31.decembrim

0

 
 

0810 30 90

--pārējās:

   
 

0810 30 901

---no 1.janvāra līdz 30.jūnijam

0

 
 

0810 30 903

---no 1.augusta līdz 15.augustam

0

 
 

0810 30 904

---no 16.augusta līdz 31.decembrim

0

 
 

0810 40 10

--brūklenes (Vaccinium vitis-idaea sugas augļi)

0

 
 

0810 40 30

--Vaccinium myrtillus sugas augļi (mellenes)

0

 
 

0810 40 50

--Vaccinium macrocarpon un Vaccinium corymbosum sugas augļi

0

 
 

0810 40 90

--pārējie

0

 
 

0810 50 00

-kivi

0

 
 

0810 90 30

--tamarindi, kešju augļi, lidži, džekfrūti, sapodillo plūmes

0

 
 

0810 90 40

--pasionaugļi, karambolas un pitahajas

0

 
 

0810 90 85

--pārējie

0

 
 

0811

Augļi un rieksti, svaigi, ūdenī vārīti vai tvaicēti, saldēti, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām:

   
 

0811 90 70

---Vaccinium myrtilloides un Vaccinium angustifolium sugas augļi

0

 
 

0811 90 85

---tropiskie augļi un tropiskie rieksti

0

 
 

0812

Augļi un rieksti, konservēti īslaicīgai uzglabāšanai (piemēram, ar sēra anhidrīdu, sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā), kurus nevar tieši lietot uzturā bez papildu apstrādes:

   
 

0812 10 00

-ķirši

0

 
 

0812 20 00

-zemenes

0

 
 

0812 90 30

--meloņkoka augļi (papaijas)

0

 
 

0812 90 40

--Vaccinium myrtillus sugas augļi (mellenes)

0

 
 

0812 90 50

--upenes

0

 
 

0812 90 60

--avenes

0

 
 

0812 90 70

--guavas, mango, mangostāni, tamarindi, kešju augļi, lidži, džekfrūti, sapodillo plūmes, pasionaugļi, karambolas, pitahajas un tropiskie rieksti

0

 
 

0812 90 95

--pārējie

0

 
 

0813

Žāvēti augļi, izņemot 0801.- 0806. preču pozīcijā minētos; šajā grupā minēto riekstu vai žāvētu augļu maisījumi:

   
 

0813 10 00

-aprikozes

0

 
 

0813 20 00

-melnplūmes

0

 
 

0813 30 00

-āboli

0

 
 

0813 40 10

--persiki, ieskaitot nektarīnus

0

 
 

0813 40 30

--bumbieri

0

 
 

0813 40 50

--papaijas

0

 
 

0813 40 60

--tamarindi

0

 
 

0813 40 70

--kešju augļi, lidži, džekfrūti, sapodillo plūmes, pasionaugļi, karambolas un pitahajas

0

 
 

0813 40 95

--pārējie

0

 
 

0813 50 12

----no papaijām, tamarindiem, kešju augļiem, lidži, džekfrūtiem, sapodillo plūmēm, pasionaugļiem, karambolām un pitahajām

0

 
 

0813 50 15

----pārējie

0

 
 

0813 50 19

---ar melnplūmēm

0

 
 

0813 50 31

---no tropiskiem riekstiem

0

 
 

0813 50 39

---pārējie

0

 
 

0813 50 91

---bez melnplūmēm vai vīģēm

0

 
 

0813 50 99

---pārējie

0

 
 

0814 00 00

Citrusaugļu vai ķirbjaugu (ieskaitot arbūzus) mizas, svaigas, saldētas, žāvētas vai īslaicīgi konservētas sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā

0

 
 

0901

Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna; kafijas čaumalas un graudu sēklapvalki; kafijas aizvietotāji ar kafijas saturu dažādās proporcijās:

   
 

0901 11 00

--ar kofeīnu

0

 
 

0901 12 00

--bez kofeīna

0

 
 

0901 21 00

--ar kofeīnu

0

 
 

0901 22 00

--bez kofeīna

0

 
 

0901 90 10

--kafijas graudu čaumalas un sēklapvalki

0

 
 

0902

Tēja, aromatizēta vai nearomatizēta:

   
 

0902 10 00

-zaļā tēja (nefermentēta), iesaiņojumā ar masu ne vairāk kā 3 kg

0

 
 

0902 20 00

-pārējā zaļā tēja (nefermentēta)

0

 
 

0902 30 00

-melnā tēja (fermentēta) un daļēji fermentēta tēja, iesaiņojumā ar masu ne vairāk kā 3 kg

0

 
 

0902 40 00

-pārējā melnā tēja (fermentēta) un pārējā daļēji fermentētā tēja

0

 
 

0903 00 00

Mate

0

 
 


0904

Piper ģints pipari; žāvēti vai rupja vai smalka maluma Capsicum ģints vai Pimenta ģints pipari:

   
 

0904 11 10

---ēterisko eļļu vai smaržīgo ekstraktu rūpnieciskai ražošanai

0

 
 

0904 11 90

---pārējie

0

 
 

0904 12 00

--rupja vai smalka maluma

0

 
 

0904 20 10

---saldie pipari

0

 
 

0904 20 31

----Capsicum ģints, kapsicīna vai eļļas un sveķu krāsvielu ražošanai

0

 
 

0904 20 35

----ēterisko eļļu vai smaržīgo ekstraktu rūpnieciskai ražošanai

0

 
 

0904 20 39

----pārējie

0

 
 

0904 20 90

--rupja vai smalka maluma

0

 
 

0905 00 00

Vaniļa

0

 
 

0906

Kanēlis un kanēļkoka ziedi:

   
 

0906 10 00

-nesasmalcināti un nemalti

0

 
 

0906 20 00

-rupja vai smalka maluma

0

 
 

0907 00 00

Krustnagliņas (veseli augļi, ziedi un stublāji)

0

 
 

0908

Muskatrieksts, muskatrieksta sēklapvalki un kardamons:

   
 

0908 10 10

--nesasmalcināts un nemalts ēterisko eļļu un smaržīgo ekstraktu rūpnieciskai ražošanai

0

 
 

0908 10 90

--pārējais

0

 
 

0908 20 10

--nesasmalcināti un nemalti

0

 
 

0908 20 90

--rupja vai smalka maluma

0

 
 

0908 30 00

-kardamons

0

 
 

0909

Anīsa, anīsa koka, diļļu, koriandra, kumīna vai ķimeņu sēklas; kadiķu ogas:

   
 

0909 10 10

--anīsa sēklas

0

 
 

0909 10 90

--anīsa koka sēklas

0

 
 

0909 20 00

-koriandra sēklas

0

 
 

0909 30 11

---ēterisko eļļu un smaržīgo ekstraktu rūpnieciskai ražošanai

0

 
 

0909 30 19

---pārējās

0

 
 

0909 30 90

--rupja vai smalka maluma

0

 
 

0909 40 11

---ēterisko eļļu vai smaržīgo ekstraktu rūpnieciskai ražošanai

0

 
 

0909 40 19

---pārējās

0

 
 

0909 40 90

--rupja vai smalka maluma

0

 
 

0909 50 11

---ēterisko eļļu vai smaržīgo ekstraktu rūpnieciskai ražošanai

0

 
 

0909 50 19

---pārējās

0

 
 

0909 50 90

--rupja vai smalka maluma

0

 
 

0910

Ingvers, safrāns, kurkuma, timiāns, lauru lapas, karijs un pārējās garšvielas:

   
 

0910 10 11

---ēterisko eļļu vai smaržīgo ekstraktu rūpnieciskai ražošanai

0

 
 

0910 10 19

---pārējais

0

 
 

0910 10 90

--pārējais

0

 
 

0910 20 10

--nesasmalcināts un nemalts

0

 
 

0910 20 90

--rupja vai smalka maluma

0

 
 

0910 30 00

-kurkuma

0

 
 

0910 40 11

----mazais mārsils (Thymus serpyllum)

0

 
 

0910 40 13

----pārējās

0

 
 

0910 40 19

---rupja vai smalka maluma

0

 
 

0910 40 90

--lauru lapas

0

 
 

0910 50 00

-karijs

0

 
 

0910 91 10

---nesasmalcināti un nemalti

0

 
 

0910 91 90

---rupja vai smalka maluma

0

 
 

0910 99 10

---grieķu trigonellas sēklas

0

 
 

0910 99 91

----nesasmalcinātas un nemaltas

0

 
 

0910 99 99

----rupja vai smalka maluma

0

 
 

1005

Kukurūza:

   
 

1005 10 11

---divkāršie un vienkāršie hibrīdi pēc vienreizējas iekšsugas krustošanas

0

 
 

1005 10 13

---trīskāršie hibrīdi

0

 
 

1005 10 15

---vienkāršie hibrīdi

0

 
 

1005 10 19

---pārējie

0

 
 

1006

Rīsi:

   
 

1006 10 10

--sējai

0

 
 

1007 00

Sorgo:

   
 

1007 00 10

-hibrīdi sējai

0

 
 

1008

Griķu, prosas un Kanāriju miežubrāļa sēklas; pārējie graudaugi:

   
 

1008 30 00

-Kanāriju miežubrāļa sēklas

0

 
 

1201 00

Sojas pupas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas:

   
 

1201 00 10

-sējai

0

 
 

1201 00 90

-pārējās

0

 
 

1202

Zemesrieksti, negrauzdēti vai nekādā citā veidā nesagatavoti, lobīti vai nelobīti, sasmalcināti vai nesasmalcināti:

   
 

1202 10 10

--sējai

0

 
 

1202 10 90

--pārējie

0

 
 

1202 20 00

-lobīti, sasmalcināti vai nesasmalcināti

0

 
 

1203 00 00

Kopra

0

 
 

1204 00

Linsēklas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas:

   
 

1204 00 10

-sējai

0

 
 

1204 00 90

-pārējās

0

 
 

1205 00

Rapšu sēklas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas:

   
 

1205 00 10

-sējai

0

 
 

1205 00 90

-pārējās

0

 
 

1206 00

Saulespuķu sēklas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas:

   
 

1206 00 10

-sējai

0

 
 

1206 00 91

--lobītas; pelēkā vai baltsvītrainā čaumalā

0

 
 

1206 00 99

--pārējās

0

 
 

1207

Pārējo eļļas augu sēklas un augļi, sasmalcināti vai nesasmalcināti:

   
 

1207 10 10

--sējai

0

 
 

1207 10 90

--pārējie

0

 
 

1207 20 10

--sējai

0

 
 

1207 20 90

--pārējās

0

 
 

1207 30 10

--sējai

0

 
 

1207 30 90

--pārējās

0

 
 

1207 40 10

--sējai

0

 
 

1207 40 90

--pārējās

0

 
 

1207 50 10

--sējai

0

 
 

1207 50 90

--pārējās

0

 
 

1207 60 10

--sējai

0

 
 

1207 60 90

--pārējās

0

 
 

1207 91 10

---sējai

0

 
 

1207 91 90

---pārējās

0

 
 

1207 92 10

---sējai

0

 
 

1207 92 90

---pārējās

0

 
 

1207 99 10

---sējai

0

 
 

1207 99 91

----kaņepju sēklas

0

 
 

1207 99 99

----pārējās

0

 
 

1208

Eļļas augu sēklu vai augļu rupja maluma milti un milti, izņemot sinepju sēklas:

   
 

1208 10 00

-sojas pupu

0

 
 

1208 90 00

-pārējie

0

 
 

1209

Sēklas, augļi un sporas sējai:

   
 

1209 11 00

--cukurbiešu sēklas

0

 
 

1209 19 00

--pārējās

0

 
 

1209 21 00

--lucernas sēklas

0

 
 

1209 22

--āboliņa (Trifolium spp.) sēklas:

   
 

1209 22 101

----superelites un augstākās kategorijas sēklas

0

 
 

1209 22 80

---pārējās:

   
 

1209 22 801

----superelites un augstāko kategoriju sēklas

0

 
 

1209 23

--auzeņu sēklas:

   
 

1209 23 15

---sarkanās auzenes (Festuca rubra L.) sēklas:

   
 

1209 23 151

----superelites un augstāko kategoriju sēklas

0

 
 

1209 24 00

--Kentuki pļavas skarenes (Poa pratensis L.) sēklas:

   
 

1209 24 001

---superelites un augstāko kategoriju sēklas

0

 
 

1209 25

--aireņu (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) sēklas:

   
 

1209 25 10

---daudzziedu airene (ieskaitot viengadīgo aireni) (Lolium multiflorum Lam.):

   
 

1209 25 101

----superelites un augstāko kategoriju sēklas

0

 
 

1209 25 90

---daudzgadīgās (ganību) airenes (Lolium perenne L.):

   
 

1209 25 901

----superelites un augstāko kategoriju sēklas

0

 
 

1209 26 00

--pļavas timotiņa sēklas:

   
 

1209 26 001

---superelites un augstāko kategoriju sēklas

0

 
 

1209 29

--pārējo:

   
 

1209 29 10

---vīķu sēklas, skareņu ģints augu sēklas (Poa palustris L., Poa trivialis L.); parastā kamolzāle (Dactylis glomerata L.); smilgas (Agrostis):

   
 

1209 29 101

----sējas vīķu, parastās kamolzāles vai smilgu (Agrostis) superelites un augstāko kategoriju sēklas

0

 
 

1209 29 50

---lupīnas sēklas

0

 
 

1209 29 80

---pārējās:

   
 

1209 29 801

----facēlija superelites un augstāko kategoriju sēklas

0

 
 

1209 30 00

-galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo lakstaugu sēklas

0

 
 

1209 91 10

---kolrābju sēklas (Brassica oleracea caulorapa un gongylodes L.)

0

 
 

1209 91 90

---pārējās

0

 
 

1209 99 10

---meža koku sēklas

0

 
 

1209 99 91

----galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo augu sēklas, izņemot 1209 30 000. subpozīcijā minētās

0

 
 

1209 99 99

----pārējās

0

 
 

1210

Apiņu rogas, svaigas vai žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas, pulveru vai granulu veidā; lupulīns:

   
 

1210 10 00

-apiņu rogas, nesasmalcinātas, no pulveriem vai granulām atšķirīgā veidā

0

 
 

1210 20 10

--apiņu rogas, sasmalcinātas, pulvera vai granulu veidā, ar augstu lupulīna saturu; lupulīns

0

 
 

1210 20 90

--pārējie

0

 
 

1211

Augi vai augu daļas, ieskaitot sēklas un augļus, kurus izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu izgatavošanai un līdzīgiem mērķiem, svaigi vai žāvēti, nesagriezti vai sagriezti, sasmalcināti vai pulvera veidā:

   
 

1211 10 00

-lakricsaknes

0

 
 

1211 20 00

-žeņšeņa saknes

0

 
 

1211 90 10

--piretra (ziedi, lapas, stublāji, miza un saknes)

0

 
 

1211 90 30

--tonka pupas

0

 
 

1211 90 70

--parastā raudene (Origanum vulgare) (zari, stublāji un lapas)

0

 
 

1211 90 75

--ārstniecības salvija (Salvia officinalis)(lapas un ziedi)

0

 
 

1211 90 95

--pārējie

0

 
 

1212

Baltās Amerikas akācijas pupas, jūras aļģes un pārēje ūdensaugi, cukurbietes un cukurniedres, svaigas vai žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas; augļu kauliņi un kodoli un pārējie augu izcelsmes produkti (ieskaitot Cichorium in tybus ģints

   
 

1212 10 10

--baltās Amerikas akācijas pupas

0

 
 

1212 10 91

---neattīrītas, nesasmalcinātas vai nemaltas

0

 
 

1212 10 99

---pārējās

0

 
 

1212 20 00

-jūras aļģes un pārējās aļģes

0

 
 

1212 30 00

-aprikožu, persiku vai plūmju kauliņi un to kodoli

0

 
 

1212 91

--cukurbietes:

   
 

1212 91 20

---žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas

0

 
 

1212 91 80

---pārējās

0

 
 

1212 92 00

--cukurniedres

0

 
 

1212 99 10

---cigoriņa saknes

0

 
 

1212 99 90

---pārējie

0

 
 

1213 00 00

Graudaugu pelavas un salmi, neapstrādāti, sasmalcināti vai nesasmalcināti, samalti vai nesamalti, presēti vai nepresēti vai granulu veidā

0

 
 

1214

Kāļi, lopbarības bietes, lopbarības sakņaugi, siens, lucerna, āboliņš, hedizarija, lopbarības kāposti, lupīna, vīķi un līdzīgi lopbarības produkti, granulēti vai negranulēti:

   
 

1214 10 00

-lucernas milti un granulas

0

 
 

1214 90 10

--lopbarības bietes, kāļi un pārējie lopbarības sakņaugi

0

 
 

1214 90 91

---granulu veidā

0

 
 

1214 90 99

---pārējie

0

 
 

1301

Šellaka; dabiskie sveķi, sveķainas vielas, sveķu atlikumi un oleosveķi (piemēram, balzami):

   
 

1301 10 00

-šellaka

0

 
 

1301 20 00

-gumiarābiks

0

 
 

1301 90 10

--chios mastika (Pistacia lentiscus sugas koku mastikas)

0

 
 

1301 90 90

--pārējie

0

 
 

1302

Augu izcelsmes sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agars un pārējās augu izcelsmes līmes un biezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti:

   
 

1302 11 00

--opija

0

 
 

1302 12 00

--lakricas

0

 
 

1302 13 00

--apiņu

0

 
 

1302 14 00

--piretras vai pārējo augu sakņu, kas satur rotenonu

0

 
 

1302 19 05

---vaniļas oleosveķi

0

 
 

1302 19 10

---Quassia amara, alojas un mannas

0

 
 

1302 19 99

----pārējie

0

 
 

1302 32 90

---no guarda sēklām

0

 
 

1302 39 00

--pārējie

0

 
 

1401

Augu izcelsmes materiāli, kurus galvenokārt izmanto pīšanai (piemēram, bambusi, rotangpalmas, niedres, meldri, kārkli, rafija, attīrīti, balināti vai krāsoti graudaugu salmi un liepu miza):

   
 

1401 10 00

-bambusi

0

 
 

1401 20 00

-rotangpalmas

0

 
 

1401 90 00

-pārējie

0

 
 

1402

Augu izcelsmes materiāli, kurus galvenokārt izmanto kā pildmateriālus (piemēram, kapoks, augu šķiedras un jūras aļģes), tai skaitā veidojot slāni uz cita materiāla pamatnes vai bez tās:

   
 

1402 10 10

--neapstrādāts

0

 
 

1402 10 91

---izmantots, veidojot slāni uz cita materiāla pamatnes

0

 
 

1402 10 99

---pārējais

0

 
 

1402 90 00

-pārējie

0

 
 

1403

Augu izcelsmes materiāli, kurus galvenokārt izmanto suku vai slotu izgatavošanai (piemēram, sorgo, andropogone, piasava un bromēlijas), saišķos, kūlīšos vai bez iesaiņojuma:

   
 

1403 10 00

-sorgo (Sorghum vulgare var.technicum)

0

 
 

1403 90 00

-pārējie

0

 
 

1404

Augu izcelsmes produkti, kas citur nav minēti:

   
 

1404 10 00

-neapstrādāti augu izcelsmes produkti, kurus galvenokārt izmanto krāsošanai vai miecēšanai

0

 
 

1404 20 00

-kokvilnas lints

0

 
 

1404 90 00

-pārējie

0

 
 

1503 00

Larda stearīns, larda eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta vai nesajaukta vai nesagatavota ar kādu citu paņēmienu:

   
 

1503 00 11

--rūpnieciskām vajadzībām

0

 
 

1503 00 19

--pārējie

0

 
 

1503 00 30

-taleļļa rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1503 00 90

-pārējie

0

 
 

1504

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētie vai nerafinētie, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

   
 

1504 10 10

--ar A vitamīna saturu ne vairāk kā 2500 IU/g

0

 
 

1504 10 91

---no ātes

0

 
 

1504 10 99

---pārējie

0

 
 

1504 20 10

--cietās frakcijas

0

 
 

1504 20 90

--pārējie

0

 
 

1504 30 10

--cietās frakcijas

0

 
 

1504 30 90

--pārējie

0

 
 

1507

Sojas eļļa un tās frakcijas, nerafinētas vai rafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

   
 

1507 10 10

--tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1507 10 90

--pārējā

0

 
 

1507 90 10

--tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1507 90 90

--pārējā

0

 
 

1508

Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

   
 

1508 10 10

--tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1508 10 90

--pārējā

0

 
 

1508 90 10

--tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1508 90 90

--pārējā

0

 
 

1509

Olīveļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

   
 

1509 10 10

--neapstrādāta lampantes olīveļļa

0

 
 

1509 10 90

--pārējā

0

 
 

1509 90 00

-pārējā

0

 
 

1510 00

Pārējās eļļas un to frakcijas, kas iegūtas tikai no olīvām, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā, ieskaitot šo eļļu vai frakciju maisījumus ar eļļām vai frakcijām, kas minētas 1509. preču pozīcijā:

   
 

1510 00 10

-neattīrītas eļļas

0

 
 

1510 00 90

-pārējās

0

 
 

1511

Palmu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

   
 

1511 10 10

--tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1511 10 90

--pārējā

0

 
 

1511 90 11

---iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

0

 
 

1511 90 19

---pārējās

0

 
 

1511 90 91

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1511 90 99

---pārējā

0

 
 

1512

Saulespuķu, saflora eļļa vai kokvilnas eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

   
 

1512 11 10

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1512 21 10

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1512 21 90

---pārējā

0

 
 

1512 29 10

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1512 29 90

---pārējā

0

 
 

1513

Kokosriekstu (kopra) eļļa, palmu kodolu eļļa vai babasū eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

   
 

1513 11 10

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1513 11 91

----iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

0

 
 

1513 11 99

----pārējā

0

 
 

1513 19 11

----iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

0

 
 

1513 19 19

----pārējā

0

 
 

1513 19 30

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1513 19 91

-----iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

0

 
 

1513 19 99

-----pārējā

0

 
 

1513 21 11

----palmu kodolu eļļa

0

 
 

1513 21 19

----babasū eļļa

0

 
 

1513 21 30

----iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

0

 
 

1513 21 90

----pārējā

0

 
 

1513 29 11

----iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

0

 
 

1513 29 19

----pārējā

0

 
 

1513 29 30

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1513 29 50

-----iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

0

 
 

1513 29 91

------palmu kodolu eļļa

0

 
 

1513 29 99

------babasū eļļa

0

 
 

1515

Pārējie augu tauki un eļļas (ieskaitot jujubas eļļu) un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

   
 

1515 11 00

--neattīrīta eļļa

0

 
 

1515 19 10

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1515 19 90

---pārējā

0

 
 

1515 21 10

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1515 21 90

---pārējā

0

 
 

1515 29 10

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1515 29 90

---pārējie

0

 
 

1515 30 10

--aminoundekānskābes ražošanai, lai izmantotu sintētisko šķiedru vai mākslīgo plastisko materiālu ražošanā

0

 
 

1515 30 90

--pārējie

0

 
 

1515 40 00

-tungeļļa un tās frakcijas

0

 
 

1515 50 11

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1515 50 19

---pārējā

0

 
 

1515 50 91

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1515 50 99

---pārējā

0

 
 

1515 90 10

--oiticica eļļa; miršu vasks un Japānas vasks; to frakcijas

0

 
 

1515 90 21

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1515 90 29

----pārējā

0

 
 

1515 90 31

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1515 90 39

----pārējā

0

 
 

1515 90 40

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1515 90 51

-----cietā veidā, iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

0

 
 

1515 90 59

-----cietā veidā, pārējā; šķidrā veidā

0

 
 

1515 90 60

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1515 90 91

-----cietā veidā, iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

0

 
 

1515 90 99

-----cietā veidā, pārējā; šķidrā veidā

0

 
 

1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļa un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenizēti, pāresterificēti, reesterificēti vai elaidinizēti, nerafinēti vai rafinēti, bet bez tālākas apstrādes:

   
 

1516 20 95

----ripšu eļļa, linsēklu eļļa, rapšu eļļa, saulespuķu eļļa, illipu, karite, makore, touloucouna vai babasū eļļa tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

0

 
 

1516 20 96

-----zemesriekstu, kokvilnas sēklu, sojas sēklu vai saulespuķu sēklu eļļa; pārējās eļļas, kuras satur mazāk nekā 50% brīvo taukskābju un nesatur kopras, illipu, kokosriekstu, rapša, ripša sēklu vai kopojas eļļu

0

 
 

1516 20 98

-----pārējie

0

 
 

1518 00

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas vai to frakcijas, kausēti, oksidēti, dehidrēti, sulflurēti, caurpūsti, polimerizēti ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidoti ar kādu citu paņēmienu, izņemot 1516. preču pozīcijā minēto, dzīvnieku vai

   
 

1518 00 31

--neattīrītas

0

 
 

1518 00 39

--pārējās

0

 
 

1518 00 91

--dzīvnieku vai augu tauki un eļļas vai to frakcijas, kausēti, oksidēti, dehidrēti, sulfurēti, caurpūsti, polimerizēti vakuumā vai inertā gāzē vai pārveidoti ar kādu citu paņēmienu, izņemot 1516.preču pozīcijā minēto

0

 
 

1518 00 95

--dzīvnieku vai dzīvnieku un augu tauku un eļļu vai to frakciju nepārtikas maisījumi vai produkti

0

 
 

1518 00 99

---pārējie

0

 
 

1522 00

Trāns; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi:

   
 

1522 00 91

---eļļas nogulsnes; ziepju pamatvielas

0

 
 

1522 00 99

---pārējās

0

 
 

1603 00

Ekstrakti un sulas no gaļas, zivīm vai vēžveidīgajiem, moluskiem vai pārējiem ūdens bezmugurkaulniekiem:

   
 

1603 00 30

-iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg, bet mazāk nekā 20 kg

0

 
 

1603 00 90

-pārējie

0

 
 

1801 00 00

Kakao pupiņas, veselas vai maltas, negrauzdētas vai grauzdētas

0

 
 

1802 00 00

Kakao čaumalas, apvalki, miziņas un pārējie kakao atkritumi

0

 
 

2001

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas:

   
 

2001 90 10

--mango piedeva

0

 
 

2002 10 901

---tomātu pasta

0

 
 

2006 00

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un pārējās augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas):

   
 

2006 00 10

-ingvers

0

 
 

2008

Augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas, kas citur nav minētas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, ar vai bez cukura vai citu saldinātājvielu vai spirta piedevas:

   
 

2008 19 11

----tropiskie rieksti; maisījumi, kuros tropisko riekstu un tropisko augļu saturs ir 50% vai vairāk

0

 
 

2008 19 13

-----grauzdētas mandeles un pistācijas

0

 
 

2008 19 51

-----grauzdēti tropiskie rieksti

0

 

2008 19 59

-----pārējie

0

 
 

2008 92 72

-------no tropiskajiem augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropisko riekstu un tropisko augļu saturs ir 50% vai vairāk)

0

 
 

2008 99 41

-----ingvers

0

 
 

2008 99 51

-----ingvers

0

 
 

2301

Milti, rupja maluma milti un granulas no gaļas vai gaļas subproduktiem, zivīm vai vēžveidīgajiem, moluskiem vai pārējiem ūdens bezmugurkaulniekiem, kas nav lietojami uzturā; dradži:

   
 

2301 10 00

-milti, rupja maluma milti un granulas no gaļas vai gaļas subproduktiem; dradži

0

 
 

2301 20 00

-milti, rupja maluma milti un granulas no zivīm vai vēžveidīgajiem, moluskiem vai pārējiem ūdens bezmugurkaulniekiem

0

 
 

2304 00 00

Rauši un pārējie cietie atkritumi, kas iegūti sojas eļļas ekstrakcijas rezultātā, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti

0

 
 

2305 00 00

Rauši un pārējie cietie atlikumi, kas iegūti zemesriekstu ekstrakcijas rezultātā, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti

0

 
 

2306

Rauši un pārējie cietie atlikumi, kas iegūti augu tauku vai eļļu ekstrakcijas rezultātā, izņemot 2304. vai 2305.pozīcijā minētos, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti:

   
 

2306 10 00

-no kokvilnas sēklām

0

 
 

2306 20 00

-no linsēklām

0

 
 

2306 30 00

-no saulespuķu sēklām

0

 
 

2306 40 00

-no ripšu un rapšu sēklām

0

 
 

2306 50 00

-no kokosriekstiem vai kopras

0

 
 

2306 60 00

-no palmu riekstiem vai kodoliem

0

 
 

2306 70 00

-no kukurūzas vālītēm

0

 
 

2306 90 11

---kas satur 3% vai mazāk olīveļļas

0

 
 

2306 90 19

---kas satur vairāk nekā 3% olīveļļas

0

 
 

2306 90 90

--pārējie

0

 
 

2307 00

Vīna nogulsnes; vīnakmens:

   
 

2307 00 11

--ar kopējo spirta tilpumkoncentrāciju ne vairāk kā 7,9% un ar sausnas saturu ne mazāk kā 25%

0

 
 

2307 00 90

-vīnakmens

0

 
 

2308

Augu izcelsmes materiāli un augu atlikumi, atkritumi un blakusprodukti, granulēti vai negranulēti, izmantojami lopbarībai, kas citur nav minēti:

   
 

2308 10 00

-ozolzīles un zirgkastaņi

0

 
 

2308 90 11

---ar kopējo spirta tilpumkoncentrāciju ne vairāk kā 4,3% un ar sausnas saturu ne mazāk kā 40%

0

 
 

2308 90 30

--augļu spiedpalikas vai čagas, izņemot vīnogu

0

 
 

2308 90 90

--pārējie

0

 
 

2309

Produkti, kurus izmanto dzīvnieku barībai:

   
 

2309 10 11

-----kas nesatur piena produktus vai satur tos mazāk nekā 10%

0

 
 

2309 10 31

-----kas nesatur piena produktus vai satur tos mazāk nekā 10%

0

 
 

2309 10 51

-----kas nesatur piena produktus vai satur tos mazāk nekā 10%

0

 
 

2309 10 90

--pārējie

0

 
 

2309 90 10

--zivju vai jūras zīdītāju izšķīdināti produkti

0

 
 

2309 90 31

------kas nesatur piena produktus vai satur tos mazāk nekā 10%:

0

 
 

2309 90 41

------kas nesatur piena produktus vai satur tos mazāk nekā 10%

0

 
 

2309 90 51

------kas nesatur piena produktus vai satur tos mazāk nekā 10%

0

 

Priekšlikumi par 2.pielikumu

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

13

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt no likumprojekta 2. pielikuma kombinētās nomenklatūras preču pozīcijas, kam noteikts to ievešanas neierobežots daudzums un, ja nepieciešama, iekļaut šīs preču pozīcijas likumprojekta 1. pielikumā.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(18)

14

Deputāts L.Bojārs

Izslēgt aili “Ikgadējais kvotas pieaugums, (t)”

Neatbalstīt

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

15

Deputāts L.Bojārs

Izslēgt šādas lauksaimniecības preču pozīcijas:

Neatbalstīt

 

KN kods

Preces apraksts

Gada kvota sākot no 01.07.2000, (t)

 

15.1

020321900

---pārējie

   

15.2

020322900

---pārējie

   

15.3

020329

--pārējie:

   

15.4

020329130

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

   

15.5

160100100

-no aknām

   

15.6

160231

--no tītariem:

   

15.7

160231110

----kas satur tikai nevārītu tītara gaļu

   

15.8

160231190

----pārējie

   

15.9

160231300

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% gaļas vai subproduktu

   

15.10

160231900

---pārējie

   

15.11

160232

--Gallus domesticus sugas putnu:

   

15.12

160232110

----nevārīti

   

15.13

160232190

----pārējie

   

15.14

160232300

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% putnu gaļas vai subproduktu

   

15.15

160232900

---pārējie

   

15.16

160239

--pārējie:

   

15.17

160239210

----nevārīti

   

15.18

160239290

----pārējie

   

15.19

160239400

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% mājputnu gaļas vai subproduktu

   

15.20

160239800

---pārējie

   

15.21

160249

--pārējie, ieskaitot maisījumus:

   

15.22

160249130

-----kakla gabali un to daļas, ieskaitot kakla un lāpstiņu gabalu maisījumus

   

15.23

160249150

-----pārējie maisījumi, kas satur šķiņķi (kājas), lāpstiņu, filejas gabalus vai kakla gabalus un to daļas

   

15.24

160249190

-----pārējie

   

15.25

160249300

----kas satur 40% vai vairāk, bet mazāk nekā 80% jebkura veida gaļas vai subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus

   

15.26

160249500

----kas satur mazāk nekā 40% jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus

   

15.27

160249900

---pārējie

   
 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

16

Deputāts L.Bojārs

Preču aprakstu izteikt šādā redakcijā:

Neatbalstīt

   

KN kods

Preces apraksts

Gada kvota sākot no 01.07.2000, (t)

 

16.1

1.lasījums

0207

0105. pozīcijā minēto mājputnu svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un pārtikas subprodukti

5300

 
 

Priekšlikums

0207

0105. pozīcijā minēto mājputnu svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa

2000

 

16.2

1.lasījums

08081020

---Golden Delicious šķirnes:

neierobežots daudzums

 
 

Priekšlikums

08081020

---Golden Delicious šķirnes:

0

 

16.3

1.lasījums

160100

Desas un līdzīgi produkti no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu pamata:

1000

kopējā kvota

 
 

Priekšlikums

160100

Desas un līdzīgi produkti no gaļas:

500

kopējā kvota

 

16.4

1.lasījums

1602

Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm:

   
 

Priekšlikums

1602

Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi no gaļas:

   

 

 

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

17

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

Likuma “Par ievedmuitas nodokļa likmēm un muitas tarifu kvotām,

kas piemērojamas Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm”

2.pielikums

Muitas tarifu kvotas, kas piemērojamas

Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(18)

 

Kods

Apraksts

Gada tarifu kvota sākot no 01.07.2000, t (1)

Apjoms, par kuru tarifu kvota tiek palielināta katra nākošā gada 1.jūlijā, t

 
 

0203

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa:

     
 

020311

--liemeņi vai liemeņa puses:

2200

220

 
 

020311100

---mājas šķirņu cūku

Kopējā tarifu

   
 

020311900

---pārējie

kvota (2)

   
 

020312

--šķiņķis, lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi, ar kauliem:

     
 

020312110

----šķiņķis un tā izcirtņi

     
 

020312190

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

     
 

020312900

---pārējie

     
 

020319

--pārējie:

     
 

020319110

----priekšējās daļas un to izcirtņi

     
 

020319130

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

     
 

020319550

-----bez kauliem

     
 

020321

--liemeņi un liemeņa puses:

     
 

020321100

---mājas šķirņu cūku

     
 

020321900

---pārējie

     
 

020322

--šķiņķis, lāpstiņas daļas (priekšējais šķiņķis) un to izcirtņi, ar kauliem:

     
 

020322110

----šķiņķis un to izcirtņi

     
 

020322190

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

     
 

020322900

---pārējie

     
 

020329

--pārējie:

     
 

020329110

----priekšējās daļas un to izcirtņi

     
 

020329130

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

     
 

020329550

-----bez kauliem

     
 

0207

0105. pozīcijā minēto mājputnu svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un pārtikas subprodukti

5300

530

 
 

0406

Sieri un biezpiens

500 (2)

50

 
 

07020000

Tomāti, svaigi vai atdzesēti:

3000 (2)

   
 

070200001

-no 1.janvāra līdz 14.maijam

Kopējā tarifu

300

 
 

070200006

-no 1.novembra līdz 31.decembrim

kvota (2)

   
 

160100

Desas un līdzīgi produkti no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu pamata:

1000

100

 
 

160100100

-no aknām

Kopējā tarifu

   
 

160100910

--desas, sausās vai uzziešanai, nevārītas

kvota(2)

   
 

160100990

--pārējie

     
 

1602

Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm:

     
 

160231

--no tītariem:

     
 

160231110

----kas satur tikai nevārītu tītara gaļu

     
 

160231190

----pārējie

     
 

160231300

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% gaļas vai subproduktu

     
 

160231900

---pārējie

     
 

160232

--Gallus domesticus sugas putnu:

     
 

160232110

----nevārīti

     
 

160232190

----pārējie

     
 

160232300

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% putnu gaļas vai subproduktu

     
 

160232900

---pārējie

     
 

160239

--pārējie:

     
 

160239210

----nevārīti

     
 

160239290

----pārējie

     
 

160239400

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% mājputnu gaļas vai subproduktu

     
 

160239800

---pārējie

     
 

160241

--no šķiņķa un tā izcirtņiem:

     
 

160241100

---no mājas šķirņu cūkas

     
 

160241900

---pārējās

     
 

160242

--no lāpstiņas un tās izcirtņiem:

     
 

160242100

---no mājas šķirņu cūkas

     
 

160242900

---pārējās

     
 

160249

--pārējie, ieskaitot maisījumus:

     
 

160249110

-----filejas gabali (izņemot kakla gabalus) un to daļas, ieskaitot filejas gabalu vai šķiņķa maisījumus

     
 

160249130

-----kakla gabali un to daļas, ieskaitot kakla un lāpstiņu gabalu maisījumus

     
 

160249150

-----pārējie maisījumi, kas satur šķiņķi (kājas), lāpstiņu, filejas gabalus vai kakla gabalus un to daļas

     
 

160249190

-----pārējie

     
 

160249300

----kas satur 40% vai vairāk, bet mazāk nekā 80% jebkura veida gaļas vai subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus

     
 

160249500

----kas satur mazāk nekā 40% jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus

     
 

160249900

---pārējie

     
 

200210

- veseli vai sagriezti tomāti:

300

30

 
 

200210100

--mizoti

Kopējā tarifu

   
 

20021090

--pārējie:

kvota (2)

   
 

200210909

---pārējie

     
 

(1) Muitas tarifu kvotu attiecīgajai precei piemēro tikai gadījumos, ja precei nav piemērotas eksporta subsīdijas.

(2) Muitas tarifu kvotas, kas piešķirtas atbilstoši Eiropas Līgumam un nav izlietotas līdz 2000.gada 1.jūlijam, ieskaitāmas šajā likumā norādītajā muitas tarifu kvotas apjomā.

 

 

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

18

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

Likuma “Par ievedmuitas nodokļa likmēm un muitas tarifu kvotām,

kas piemērojamas Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm”

2.pielikums

Muitas tarifu kvotas, kas piemērojamas

Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm

Atbalstīt

 

Kods

Apraksts

Gada tarifu kvota sākot no 01.07.2000, t

Apjoms, par kuru tarifu kvota tiek palielināta katra nākošā gada 1.jūlijā, t

 
 

0203

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa:

     
 

020311

--liemeņi vai liemeņa puses:

2200

220

 
 

020311100

---mājas šķirņu cūku

Kopējā tarifu

   
 

020311900

---pārējie

kvota

   
 

020312

--šķiņķis, lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi, ar kauliem:

     
 

020312110

----šķiņķis un tā izcirtņi

     
 

020312190

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

     
 

020312900

---pārējie

     
 

020319

--pārējie:

     
 

020319110

----priekšējās daļas un to izcirtņi

     
 

020319130

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

     
 

020319550

-----bez kauliem

     
 

020321

--liemeņi un liemeņa puses:

     
 

020321100

---mājas šķirņu cūku

     
 

020321900

---pārējie

     
 

020322

--šķiņķis, lāpstiņas daļas (priekšējais šķiņķis) un to izcirtņi, ar kauliem:

     
 

020322110

----šķiņķis un to izcirtņi

     
 

020322190

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

     
 

020322900

---pārējie

     
 

020329

--pārējie:

     
 

020329110

----priekšējās daļas un to izcirtņi

     
 

020329130

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

     
 

020329550

-----bez kauliem

     
 

0207

0105. pozīcijā minēto mājputnu svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un pārtikas subprodukti

5300

530

 
 

0406

Sieri un biezpiens

500

50

 
 

07020000

Tomāti, svaigi vai atdzesēti:

3000

   
 

070200001

-no 1.janvāra līdz 14.maijam

Kopējā tarifu

300

 
 

070200006

-no 1.novembra līdz 31.decembrim

kvota

   
 

160100

Desas un līdzīgi produkti no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu pamata:

1000

100

 
 

160100100

-no aknām

Kopējā tarifu

   
 

160100910

--desas, sausās vai uzziešanai, nevārītas

kvota

   
 

160100990

--pārējie

     
 

1602

Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm:

     
 

160231

--no tītariem:

     
 

160231110

----kas satur tikai nevārītu tītara gaļu

     
 

160231190

----pārējie

     
 

160231300

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% gaļas vai subproduktu

     
 

160231900

---pārējie

     
 

160232

--Gallus domesticus sugas putnu:

     
 

160232110

----nevārīti

     
 

160232190

----pārējie

     
 

160232300

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% putnu gaļas vai subproduktu

     
 

160232900

---pārējie

     
 

160239

--pārējie:

     
 

160239210

----nevārīti

     
 

160239290

----pārējie

     
 

160239400

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% mājputnu gaļas vai subproduktu

     
 

160239800

---pārējie

     
 

160241

--no šķiņķa un tā izcirtņiem:

     
 

160241100

---no mājas šķirņu cūkas

     
 

160241900

---pārējās

     
 

160242

--no lāpstiņas un tās izcirtņiem:

     
 

160242100

---no mājas šķirņu cūkas

     
 

160242900

---pārējās

     
 

160249

--pārējie, ieskaitot maisījumus:

     
 

160249110

-----filejas gabali (izņemot kakla gabalus) un to daļas, ieskaitot filejas gabalu vai šķiņķa maisījumus

     
 

160249130

-----kakla gabali un to daļas, ieskaitot kakla un lāpstiņu gabalu maisījumus

     
 

160249150

---- -pārējie maisījumi, kas satur šķiņķi (kājas), lāpstiņu, filejas gabalus vai kakla gabalus un to daļas

     
 

160249190

-----pārējie

     
 

160249300

----kas satur 40% vai vairāk, bet mazāk nekā 80% jebkura veida gaļas vai subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus

     
 

160249500

----kas satur mazāk nekā 40% jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus

     
 

160249900

---pārējie

     
 

200210

- veseli vai sagriezti tomāti:

300

30

 
 

200210100

--mizoti

Kopējā tarifu

   
 

20021090

--pārējie:

kvota

   
 

200210909

---pārējie

     

 

 

 

Priekšlikumi par 3.pielikumu

 

Priekšlikums

Komisijas attieksme

19

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izslēgt 3.pielikumu

Atbalstīt

 

Priekšlikums

Komisijas attieksme

20

Deputāts L.Bojārs

Izslēgt šādas lauksaimniecības preču pozīcijas

Neatbalstīt

20.1

KN kods

Preces apraksts

MFN (%)

ES 01.01.2000 (%)

ES

(%)

 

20.2

010511190

----pārējie

0,5

0

0

 

20.3

010511990

----pārējie

0,5

0

0

 

20.4

010519

--pārējie:

       

20.5

010599

--pārējie:

       

20.6

010600

Pārējie dzīvie dzīvnieki:

       

20.7

01060090

-pārējie:

       

20.8

010600909

--pārējie

0,5

0

0

 

20.9

040229

--pārējie:

       

20.10

121291

--cukurbietes: