Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts

 

Grozījums Antidempinga likumā

Izdarīt Antidempinga likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt likuma 33.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Saeima lemj par antidempinga maksājumu piemērošanu, pamatojoties uz Ministru kabineta sniegto informāciju. Antidempinga maksājumus iekasē vispārīgā kārtībā kā muitas maksājumus.”

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 

Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums

Likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kāpēc šis likums nepieciešams.

 

Likumprojekts ir izstrādāts Antidempinga likumā noteikto maksājumu iekasēšanas nodrošināšanai.

Antidempinga likuma 33.panta piektā daļa patreizējā redakcijā paredz, ka antidempinga maksājumu iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Ņemot vērā to, ka antidempinga maksājumi ir muitas maksājumi un muitas maksājumu iekasēšanas kārtību regulē Muitas likums un 1999.gada 22.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.222 “Preču deklarēšanas kārtība”, nav lietderīgi to iekasēšanas kārtību atkārtoti atrunāt atsevišķos Ministru kabineta noteikumos.

Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

 

Likumprojekts nodrošinās antidempinga maksājumu iekasēšanu Antidempinga likuma normu piemērošanas gadījumos, līdz ar to atjaunojot godīgu konkurenci iekšējā tirgū.

 

 

Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

vai likums prasa valsts budžetā neparedzētus izdevumus,

vai likums samazinās vai palielinās valsts budžeta ienākumus,

 

 

Likumprojekts neprasa valsts budžetā neparedzētus izdevumus.

Likumprojekts nodrošinās budžeta līdzekļu palielinājumu gadījumos, kad attiecīgai precei tiks piemēroti antidempinga maksājumi.

Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nav nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos, kā arī citu normatīvo aktu izdošana.

Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts atbilst starptautiskajām normām.

Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Antidempinga maksājumus iekasēs Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes uz robežas.