2000

 

 

 

 

 

 

 

 

2000. gada 25. maijā

9/4 - 565

Saeimas Prezidijam

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””.

Pielikumā: likumprojekts un anotācija.

 

Cieņā

komisijas priekšsēdētājs Antons Seiksts

Likumprojekts

Iesniedz Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

 

 

 

 

Grozījumi likumā

“Par nekustamā īpašuma nodokli”

 

Izdarīt likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 4.,24.nr.) šādus grozījumus:

1.panta otrajā daļā:

aizstāt 4. punktā vārdus “līdz 2000.gada 31.decembrim” ar vārdiem “līdz 2005.gada 31.decembrim”;

aizstāt 4.punkta 1.apakšpunktā vārdus “no 2001.gada 1.janvāra” ar vārdiem “no 2006.gada 1.janvāra”.

 

 

LIKUMPROJEKTA

“GROZĪJUMI LIKUMĀ “PAR ĪPAŠUMU ATDOŠANU RELIĢISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM”” ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?
 1. pašreizējā situācija - kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2. likumprojekta koncepcija - kāpēc likums ir nepieciešams.

Pašlaik valsts un reliģisko organizāciju savstarpējās attiecības kārto Tieslietu ministrija ar tās centrālā aparāta struktūrvienības - Sabiedrisko un reliģisko lietu departamenta palīdzību. Departaments izsniedz izziņas par attiecīgās reliģiskās organizācijas tiesībām atgūt nelikumīgi atsavinātos īpašuma objektus, kā arī pēc tiesas pieprasījuma dod atzinumu par īpašuma tiesību pārmantojamību. Izveidojot Tieslietu ministrijas pārraudzībā esošu valsts pārvaldes iestādi “Reliģisko lietu pārvalde”, tā pārņems minēto departamenta funkciju.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?
 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?
 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti

izdevumi;

 1. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 2. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 1. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?
 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību - no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē - norāda arī tiesību akta numuru;
 3. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

 

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?
 1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses - kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.

 

Tieslietu ministrijas Sabiedrisko un reliģisko lietu departamenta funkcijas pārņems Reliģisko lietu pārvalde, kuru paredzēts izveidot kā Tieslietu ministrijas pārraudzībā esošu valsts pārvaldes iestādi.

 

 

 

 

 

 

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko

lietu komisijas priekšsēdētājs A.Seiksts