Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

Par Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma Apvienotās komitejas rezolūciju Nr. 1/98

“Par izmaiņām Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma A protokolā”

 

 

 

1. pants. 1998. gada 22. decembrī Viļņā parakstītā Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma Apvienotās komitejas rezolūcija Nr. 1/98 “ Par izmaiņām Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma A protokolā “ (turpmāk- Rezolūcija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Līdz ar likumu ir izsludināma Rezolūcija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

3. pants. Rezolūcija stājas spēkā tās 2. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada _________________.