Iesniedz Saeimas Ārlietu komisija

Iesniedz Saeimas Ārlietu komisija Likumprojekts 2.lasījumam

 

Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmumu Nr.1/1999 “Par izmaiņām Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3. Protokolā”

 

 

1. pants. 1999. gada 1. jūlijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmums Nr. 1/1999 “Par izmaiņām Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3. Protokolā” (turpmāk - Lēmums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināms Lēmums latviešu un angļu valodā.

3. pants. Lēmums stājas spēkā tā 2. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada ____________________