Iesniedz Saeimas Ārlietu komisija

Iesniedz Saeimas Ārlietu komisija Likumprojekts 1.lasījumam

 

 

 

Par Līgumu par Pasaules tirdzniecības organizācijas likumdošanas konsultatīvā centra izveidi

 

 

1.pants. 1999. gada 30. novembrī Sietlā parakstītais Līgums par Pasaules tirdzniecības organizācijas likumdošanas konsultatīvā centra izveidi (turpmāk- Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Ārlietu ministrija koordinē Līguma prasību izpildi.

4.pants. Līgums stājas spēkā tā 13. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada ____________________