Iesniedz Saeimas Ārlietu komisija

Iesniedz Saeimas Ārlietu komisija Likumprojekts 2.lasījumam

Par Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas papildprotokolu par izmaiņām Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības

līguma B. protokolā

 

 

1. pants. 1998. gada 30. decembrī pieņemtais Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas papildprotokols par izmaiņām Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma B protokolā (turpmāk - Papildprotokols), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Papildprotokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 2. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada ____________________