Iesniedz Saeimas Ārlietu komisija

Iesniedz Saeimas Ārlietu komisija Likumprojekts 2.lasījumam

 

Par Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas līgumu par izmaiņām Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3. protokolā

 

 

1. pants. 1999. gada 2. decembrī Bratislavā parakstītais Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas līguma par izmaiņām Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3. protokolā” (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 2. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada ________________