Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

Atzinums

par likumprojektu

“Grozījumi Civilprocesa likumā”

Juridiskā komisija izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā” (reģ.nr.568; dok.nr.1971) nolēma:

1) atzīt, ka likumprojekts ir konceptuāli atbalstāms un aicināt Saeimu to pieņemt pirmajā lasījumā;

2) saskaņā ar Kārtības ruļļa 92.pantu atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

Ar cieņu,-

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Linards Muciņš

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā šādus grozījumus:

1. Papildināt 205.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) lietās par adopcijas apstiprināšanu."

2. Papildināt 261.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc pieteicēja vai bērna vecāku lūguma tiesa veic nepieciešamos pasākumus, lai pieteicējs vai adoptējamā bērna vecāki lietas izskatīšanas procesā neuzzinātu viens otra identitāti.

(4) Ja adoptētājs mirst, līdz tiesa adopciju apstiprinājusi, tas nav par šķērsli tās apstiprināšanai, bet, ja pirms apstiprināšanas mirst adoptējamais, lieta izbeidzama."

3. 262. pantā:

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Bērna bijušajiem vecākiem tiesa izsniedz izrakstu no sprieduma, kurā nav norādītas ziņas par adoptētāju.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.