Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi Apsardzes darbības likumā

(Reģ. nr. 565)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā

redakcija

 

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

 

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbild.

komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija

(ar redakcionāliem labojumiem) 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Apsardzes darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Apsardzes darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana apsardzes darbības veikšanai

(3) Speciālajām atļaujām (licencēm) ir trīs kategorijas:

1) pirmās kategorijas speciālā atļauja (licence) dod apsardzes uzņēmumam tiesības nodarboties ar apsardzes tehnisko sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, apkopi un remontu;

2) otrās kategorijas speciālā atļauja (licence) dod apsardzes uzņēmumam tiesības sniegt jebkura šajā likumā minētā veida apsardzes pakalpojumus,

neizmantojot apsardzes darbībā operatīvos transportlīdzekļus;

3) trešās kategorijas speciālā atļauja (licence) dod apsardzes uzņēmumam tiesības sniegt jebkura šajā likumā minētā veida apsardzes pakalpojumus un apsardzes darbībā izmantot apsardzes tehniskās sistēmas un operatīvos transportlīdzekļus.

1. Izteikt 4. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ir divu kategoriju speciālās atļaujas (licences):

1) saskaņā ar pirmās kategorijas speciālo atļauju (licenci) apsardzes uzņēmumam ir tiesības nodarboties ar apsardzes tehnisko sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, apkopi un remontu;

2) saskaņā ar otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci) apsardzes uzņēmumam ir tiesības sniegt visus šajā likumā minētos apsardzes pakalpojumus un apsardzes darbībā izmantot apsardzes tehniskās sistēmas.”

     

1. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ir divu kategoriju speciālās atļaujas (licences):

1) saskaņā ar pirmās kategorijas speciālo atļauju (licenci) apsardzes uzņēmumam ir tiesības nodarboties ar apsardzes tehnisko sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, apkopi un remontu;

2) saskaņā ar otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci) apsardzes uzņēmumam ir tiesības sniegt visus šajā likumā minētos apsardzes pakalpojumus un apsardzes darbībā izmantot apsardzes tehniskās sistēmas.”

5.pants. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtība

(1) Kārtību, kādā izsniedzama speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai, reglamentē Ministru kabineta noteikumi, un šī atļauja (licence) ir derīga apsardzes darbības veikšanai visā valsts teritorijā.

2. Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kārtību, kādā izsniedzama speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai, kā arī īpašās prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai reglamentē Ministru kabineta noteikumi. Speciālā atļauja (licence) ir derīga apsardzes darbības veikšanai visā valsts teritorijā.”

     

2. Izteikt 5.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kārtību, kādā izsniedzama speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai, kā arī īpašās prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai reglamentē Ministru kabineta noteikumi. Speciālā atļauja (licence) ir derīga apsardzes darbības veikšanai visā valsts teritorijā.”

6.pants. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi

(1) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai ir tiesīgi saņemt uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuros ārvalstu ieguldītāji nav

ieguvuši (tiešā vai netiešā veidā) kontrolpaketi un kuru vadītāji ir Latvijas pilsoņi, kam valsts valodas prasme atbilst augstākajai pakāpei un kas nav sodīti par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, neslimo ar psihiskām slimībām, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu.

3. Izteikt 6. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai ir tiesīgi saņemt uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuros ārvalstu ieguldītāji, izņemot Eiropas Savienības vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstu ieguldītājus, nav ieguvuši (tiešā vai netiešā veidā) kontrolpaketi. Apsardzes uzņēmumu vadītājiem jābūt Latvijas pilsoņiem, kuru valsts valodas prasme atbilst augstākajai pakāpei, kuri nav sodīti par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un kuriem nav konstatētas psihiskās slimības, narkomānija, toksikomānija vai alkoholisms.”

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

7.Saeimas deputāts J.Ādamsons:

Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai ir tiesīgi saņemt uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuros ārvalstu ieguldītāji nav ieguvuši (tiešā vai netiešā veidā) ne vairāk kā 49% no pamatkapitāla (statūtu fonda) un kuru vadītāji ir Latvijas pilsoņi, kam valsts valodas prasme atbilst augstākajai pakāpei un kas nav sodīti par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, neslimo ar psihiskām slimībām, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu.”.”

 

7.Saeimas deputāts O.Grīgs:

Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai ir tiesīgi saņemt uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuros ārvalstu ieguldītāji nav ieguvuši (tiešā vai netiešā veidā) kontrolpaketi. Apsardzes uzņēmumu vadītājiem jābūt Latvijas pilsoņiem, kuri nav sodīti par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un kuriem nav konstatētas psihiskas slimības, narkomānija, toksikomānija vai alkoholisms.

7.Saeimas deputāts Dz.Kudums:

Izslēgt likumprojekta 3.pantā no likuma 6.panta pirmās daļas ieteiktās redakcijas vārdus “vai Pasaules tirdzniecības organizācijas”.

7.Saeimas deputāts M.Vītols:

6.panta pirmās daļas redakcijā izslēgt vārdus “vai Pasaules tirdzniecības organizācijas”.

7.Saeimas deputāts E.Inkēns:

Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai ir tiesīgi saņemt uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuros ārvalstu ieguldītāji, izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldītājus, nav ieguvuši (tiešā vai netiešā veidā) kontrolpaketi. Apsardzes uzņēmumu vadītājiem jābūt Latvijas pilsoņiem, kuru valsts valodas prasme atbilst augstākajai pakāpei, kuri nav sodīti par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un kuriem nav konstatētas psihiskās slimības, narkomānija, toksikomānija vai alkoholisms.”

LR Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs P.K.Elferts:

Izteikt 6.panta (I) daļas pirmo teikumu sekojošā redakcijā:

“Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai ir tiesīgi saņemt uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuros ārvalstu ieguldītāji, izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu vai valstu, ar kurām Latvijas Republika ir noslēgusi starptautisku līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, ko ratificējusi Saeima, ieguldītājus, nav ieguvuši (tiešā vai netiešā veidā) kontrolpaketi.”.

LR Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs P.K.Elferts:

Izteikt 6.panta (I) daļas otro teikumu redakcijā:

“Apsardzes uzņēmumu vadītāji nevar būt personas, kuras sodītas par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, vai kuriem konstatētas psihiskās slimības, narkomānija, toksikomānija vai alkoholisms.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt likumprojekta 3.pantā vārdus “augstākajai pakāpei ” ar vārdiem “Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām”.

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

Daļēji pieņemt preciz.red.,

skat.pr.nr.3

Daļēji pieņemt preciz.red.,

skat.pr.nr.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

3. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai ir tiesīgi saņemt uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuros ārvalstu ieguldītāji, izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldītājus, nav ieguvuši (tiešā vai netiešā veidā) kontrolpaketi. Apsardzes uzņēmumu vadītājiem ir jābūt Latvijas pilsoņiem, kuru valsts valodas prasme atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām, kuri nav sodīti par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un kuriem nav konstatētas psihiskās slimības, narkomānija, toksikomānija vai alkoholisms.”

10.pants. Apsardzes uzņēmuma tiesības

(2) Apsardzes uzņēmumam, kas saņēmis trešās kategorijas speciālo atļauju (licenci), līdztekus tiesībām, kas minētas šā panta pirmajā daļā, ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izmantot operatīvos transportlīdzekļus.

4. Izslēgt 10. panta otro daļu.

     

4. Izslēgt 10.panta otro daļu.

Pārejas noteikumi

…….

2. Ministru kabinets triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās nosaka valsts nodevas apmēru par pirmās, otrās un trešās kategorijas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu apsardzes darbības veikšanai.

……..

5. Izslēgt Pārejas noteikumu 2.punktā vārdus “un trešās”.

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

7.Saeimas deputāts Dz.Kudums

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Grozījumi likuma 6.panta pirmajā daļā attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldītājiem stājas spēkā 2002.gada 1.jūlijā.”

7.Saeimas deputāts E.Inkēns:

Papildināt Pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Likuma 6.panta pirmā daļa stājas spēkā no 2001.gada 1.jūlija.”

7.Saeimas deputāts M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu punktu šādā redakcijā:

“6.panta pirmā daļa stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Grozījumi likuma 6.panta pirmajā daļā attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldītājiem stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.”

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

Daļēji pieņemt, skat. AIeK preciz. redakc.

 

 

Pieņemt

 

5. Pārejas noteikumos:

izslēgt 2.punktā vārdus “un trešās”;

papildināt Pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Grozījumi likuma 6.panta pirmajā daļā attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldītājiem stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.”