Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi Apsardzes darbības likumā

(Reģ. nr. 565)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā

redakcija

 

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

 

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbild.

kom.

atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Apsardzes darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Apsardzes darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana apsardzes darbības veikšanai

(3) Speciālajām atļaujām (licencēm) ir trīs kategorijas:

1) pirmās kategorijas speciālā atļauja (licence) dod apsardzes uzņēmumam tiesības nodarboties ar apsardzes tehnisko sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, apkopi un remontu;

2) otrās kategorijas speciālā atļauja (licence) dod apsardzes uzņēmumam tiesības sniegt jebkura šajā likumā minētā veida apsardzes pakalpojumus,

neizmantojot apsardzes darbībā operatīvos transportlīdzekļus;

3) trešās kategorijas speciālā atļauja (licence) dod apsardzes uzņēmumam tiesības sniegt jebkura šajā likumā minētā veida apsardzes pakalpojumus un apsardzes darbībā izmantot apsardzes tehniskās sistēmas un operatīvos transportlīdzekļus.

1. Izteikt 4. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ir divu kategoriju speciālās atļaujas (licences):

1) saskaņā ar pirmās kategorijas speciālo atļauju (licenci) apsardzes uzņēmumam ir tiesības nodarboties ar apsardzes tehnisko sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, apkopi un remontu;

2) saskaņā ar otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci) apsardzes uzņēmumam ir tiesības sniegt visus šajā likumā minētos apsardzes pakalpojumus un apsardzes darbībā izmantot apsardzes tehniskās sistēmas.”

     

1. Izteikt 4. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ir divu kategoriju speciālās atļaujas (licences):

1) saskaņā ar pirmās kategorijas speciālo atļauju (licenci) apsardzes uzņēmumam ir tiesības nodarboties ar apsardzes tehnisko sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, apkopi un remontu;

2) saskaņā ar otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci) apsardzes uzņēmumam ir tiesības sniegt visus šajā likumā minētos apsardzes pakalpojumus un apsardzes darbībā izmantot apsardzes tehniskās sistēmas.”

5.pants. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtība

(1) Kārtību, kādā izsniedzama speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai, reglamentē Ministru kabineta noteikumi, un šī atļauja (licence) ir derīga apsardzes darbības veikšanai visā valsts teritorijā.

2. Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kārtību, kādā izsniedzama speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai, kā arī īpašās prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai reglamentē Ministru kabineta noteikumi. Speciālā atļauja (licence) ir derīga apsardzes darbības veikšanai visā valsts teritorijā.”

     

2. Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kārtību, kādā izsniedzama speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai, kā arī īpašās prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai reglamentē Ministru kabineta noteikumi. Speciālā atļauja (licence) ir derīga apsardzes darbības veikšanai visā valsts teritorijā.”

6.pants. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi

(1) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai ir tiesīgi saņemt uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuros ārvalstu ieguldītāji nav

ieguvuši (tiešā vai netiešā veidā) kontrolpaketi un kuru vadītāji ir Latvijas pilsoņi, kam valsts valodas prasme atbilst augstākajai pakāpei un kas nav sodīti par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, neslimo ar psihiskām slimībām, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu.

3. Izteikt 6. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai ir tiesīgi saņemt uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuros ārvalstu ieguldītāji, izņemot Eiropas Savienības vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstu ieguldītājus, nav ieguvuši (tiešā vai netiešā veidā) kontrolpaketi. Apsardzes uzņēmumu vadītājiem jābūt Latvijas pilsoņiem, kuru valsts valodas prasme atbilst augstākajai pakāpei, kuri nav sodīti par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un kuriem nav konstatētas psihiskās slimības, narkomānija, toksikomānija vai alkoholisms.”

1.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 3.pantu.

 

Pieņemt

 

 

________

10.pants. Apsardzes uzņēmuma tiesības

(2) Apsardzes uzņēmumam, kas saņēmis trešās kategorijas speciālo atļauju (licenci), līdztekus tiesībām, kas minētas šā panta pirmajā daļā, ir

tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izmantot operatīvos transportlīdzekļus.

4. Izslēgt 10. panta otro daļu.

     

3. Izslēgt 10.panta otro daļu.

Pārejas noteikumi

…….

2. Ministru kabinets triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās nosaka valsts nodevas apmēru par pirmās, otrās un trešās kategorijas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu apsardzes darbības veikšanai.

……..

 

2.

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“ . Izslēgt Pārejas noteikumu 2.punktā vārdus “un trešās”.

 

 

 

 

Pieņemt

4. Izslēgt Pārejas noteikumu 2.punktā vārdus “un trešās”.