Iesniedz Cilvēktiesību un

Iesniedz Cilvēktiesību un

sabiedrisko lietu komisija

2. lasījums

 

 

 

Grozījumi Bērnu tiesību

aizsardzības likumā

 

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,1998, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 28.03.2000., 111.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 76.pantu šādā redakcijā:

“76.pants. Valsts robežas šķērsošana

(1) Bērns var šķērsot valsts robežu abu vecāku vai viena no tiem, vai aizbildņa, vai viņu pilnvarotas personas pavadībā. Obligātās izglītības vecumu sasniedzis bērns var šķērsot valsts robežu patstāvīgi ar abu vecāku vai viena no tiem, vai aizbildņa piekrišanu.

(2) Kārtību, kādā bērns šķērso valsts robežu, nosaka Ministru kabinets.”

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Ministru kabinets līdz 2000.gada 1.jūlijam apstiprina noteikumus par kārtību, kādā bērns šķērso valsts robežu.”