2000

 

 

 

 

 

 

 

 

2000. gada 26.aprīlī LR Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

LSDSP frakcijas deputāti lūdz kārtējā Saeimas plenārsēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē".

 

Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādus grozījumus:

"Izteikt 109. pantu šādā redakcijā:

"109. Ikvienam ir tiesības uz pietiekošu uzturu, apģērbu un mājokli, kā arī tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darba nespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos."