Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)”” izskatīšanai 2

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)”” izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21. nr.; 1995, 21., 23., 24. nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9.nr.; 1999, 4., 12.nr.; 2000, 2., 7. nr.) šādus grozījumus:

39.pants. Pārtikas produktu un citu atsevišķu preču ievešana

(1) Šā likuma 37. un 38.panta noteikumi neattiecas uz pārtikas produktu ievešanu. Vienai fiziskajai personai ir atļauts, nemaksājot muitas nodokli, ievest vienāda nosaukuma pārtikas produktus ne vairāk par trim vienībām, kuru kopējā muitas vērtība nepārsniedz 15 latus. Pārtikas produktu mērvienības (vienības) nosakāmas saskaņā ar Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu un Latvijas kombinēto nomenklatūru.

(2) Šā likuma 37. un 38.panta, kā arī šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz to alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, alus, kafijas un bezalkoholisko dzērienu ievešanu, kas saskaņā ar likumiem "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem", "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem", "Par akcīzes nodokli alum", "Par akcīzes nodokli" apliekami ar akcīzes nodokli.

(3) Fiziskajai personai ir atļauts, nemaksājot muitas nodokli, ievest šā panta otrajā daļā minētās preces šādos daudzumos:

1) alkoholiskos dzērienus:

a) negāzētu vīnu - līdz 2 litriem,

b) starpproduktus, raudzētos dzērienus un dzirkstošos vīnus - līdz 2 litriem vai citus alkoholiskos dzērienus - līdz 1 litram, vai arī šajā apakšpunktā minētos alkoholiskos dzērienus sortimentā - proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu;

2) vienu no šādiem tabakas izstrādājumiem turpmāk minētajā daudzumā:

a) līdz 200 cigaretēm,

b) līdz 20 cigāriem vai cigarellām,

c) līdz 200 gramiem smēķējamās tabakas,

d) "a", "b" un "c" apakšpunktā minētos tabakas izstrādājumus, proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu;

3) alu - līdz 5 litriem;

4) kafiju - līdz 1 kilogramam;

5) bezalkoholiskos dzērienus - līdz 12 litriem.

(4) Šā panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās preces ir atļauts ievest tikai personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.

1.Papildināt 39.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Šā likuma 37.panta noteikumi neattiecas uz fizisko personu ievedamajiem individuālajiem transportlīdzekļiem, kurus paredzēts izlaist brīvam apgrozījumam.”

 

 

40.pants. Fiziskajām personām noteikto atvieglojumu pārsniegšana

Par precēm un citiem priekšmetiem, kuru kopējā muitas vērtība vai daudzums pārsniedz šā likuma 37., 38. un 39.pantā minēto muitas vērtību vai daudzumu, fiziskajai personai ir jāmaksā divas reizes lielāks muitas nodoklis, nekā noteikts attiecīgajā muitas nodokļa likmē. Fiziskajām personām, ievedot individuālos transportlīdzekļus, par tiem jāmaksā ievedmuitas nodoklis saskaņā ar ievedmuitas nodokļa likmēm.

2.Izslēgt 40.panta otro teikumu.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

1.pielikums. Ievedmuitas tarifs

22. G R U P A. BEZALKOHOLISKIE UN ALKOHOLISKIE DZĒRIENI UN ETIĶIS

 

Priekšlikums

Komisijas attieksme

1

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 1.pielikumu ar jaunu preču pozīciju šādā redakcijā:

Neatbalstīt

       

Papild

1.pielikums

3.pielikums

 
   

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

 
             

nība

%

%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 
 

Spēkā esošā redakcija

2207

     

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% vai vairāk; etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti:

l

                       
   

2207

10

00

0

-nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% vai vairāk

l

30

30

                   
   

2207

20

00

0

-etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti

l

93,9

likme 3.pielikumā

87.8

81.7

75.6

69.45

63.3

57.2

51.1

45

   
 

Priekšl.

2207

20

00

9

-denaturēts sintētiskais tehniskais etilspirts

l

0.5

0.5

                   

24. G R U P A. TABAKA UN RŪPNIECISKIE TABAKAS AIZSTĀJĒJI

 

Priekšlikums

Komisijas attieksme

2

Deputāts K.Leiškalns

Preču grupai 2402 pievienot atsauci (atjaunot redakciju pirms pēdējiem grozījumiem)

Neatbalstīt

       

Papild

1.pielikums

3.pielikums

 
   

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

 
             

nība

%

%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 
 

Spēkā esošā redakcija

2402

     

Cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem, cigarellas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem:

                         
   

2402

10

00

0

-tabaku saturoši cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem un cigarellas

1000 gab.

20

10

                   
   

2402

20

   

-tabaku saturošas cigaretes:

                         
   

2402

20

10

0

--kas satur krustnagliņas

1000 gab.

25, bet ne

mazāk kā

Ls 2,50

par 1000

cigaretēm

10

                   
   

2402

20

90

0

--pārējās

1000 gab.

25, bet ne

mazāk kā

Ls 2,50

par 1000

cigaretēm

10

                   
 

Priekšl.

2402*

     

Cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem, cigarellas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem:

                         
   

*Pamatlikme piemērojama to valstu precēm, kuras nav Pasaules tirdzniecības organizācijas locekles vai ar kurām ar Latviju nav noslēgts divpusējs līgums par vislielākās labvēlības režīmu tirdzniecībā vai brīvās tirdzniecības līgums, kā arī precēm, kuras neatbilst attiecīgajiem tirdzniecības līgumam paredzētajiem izcelsmes noteikumiem.