Likumprojekts

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)”

Izdarīt likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21. nr.; 1995, 21., 23., 24. nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9.nr.; 1999, 4., 12.nr.; 2000, 2., 7. nr.) šādus grozījumus:

1.Papildināt 39.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Šā likuma 37.panta noteikumi neattiecas uz fizisko personu ievedamajiem individuālajiem transportlīdzekļiem, kurus paredzēts izlaist brīvam apgrozījumam.”

2.Izslēgt 40.panta otro teikumu.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

Likumprojekta
“Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)””
anotācija

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Pašreizējā situācijā, ievedot Latvijā vieglos automobiļus, pastāv atšķirība muitas maksājumos starp fiziskām un juridiskām personām. Juridiskai personai pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā no visas automobiļa muitas vērtības, fiziskai personai no muitas vērtības, kas pārsniedz 300 latus. Līdz ar to reģistrētai uzņēmējdarbībai ir sliktāki apstākļi.

Likumprojekts paredz vienādus nosacījumus gan fiziskajām personām, gan juridiskajām personām, tādā veidā novēršot iespējas izmantot šādu atšķirību, lai samazinātu muitas maksājumus, noformējot automobili uz fizisko personu.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību

Likumprojekts stimulēs reģistrētās uzņēmējdarbības attīstību, novērsīs konkurences izkropļojumus.

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu

 

 

Likumprojekta normu īstenošana neprasa neparedzētus izdevumus no valsts budžeta, jo tiks realizēta likuma “Par muitas nodokli (tarifiem)” pašreizējās administrēšanas ietvaros.

Likumprojektam stājoties spēkā valsts budžeta ieņēmumi būtiski nemainīsies, tie varētu nedaudz palielināties.

Likumprojekta normu īstenošana neprasīs papildus valsts budžeta izdevumus nākotnē.

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likumprojekts neietekmē spēkā esošo tiesību normu sistēmu un nerada nepieciešamību izdarīt grozījumus citos normatīvajos aktos. ()

5. Kāda ir likuma atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām

Likumprojekta normas nav saistītas ar Latvijas saistībām ar Eiropas Savienības līguma prasībām un Latvijas iestāšanos Pasaules tirdzniecības organizācijā.()

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likumprojektā paredzētās normas tiks īstenotas esošās muitas nodokļa administrēšanas ietvaros un neradīs vajadzību pēc jaunām struktūrvienībām vai institūcijām. ()

 

Komisijas priekšsēdētāja A.Poča