Projekts

Projekts

 

 

 

 

 

Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā grozījumu un aizstāt 46.1 panta pirmajā daļā vārdus “Tieslietu ministrijas Sabiedrisko un reliģisko lietu departamenta Reliģijas lietu nodaļu” ar vārdiem “Reliģisko lietu pārvaldi”.