Likumprojekts

 

Grozījumi "Iedzīvotāju reģistra likumā"

1. Izteikt 11. panta 2. daļas 1. punktu šādā redakcijā:

1) ja bērna dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas nepilsonis, bet otrs- ārvalstnieks, bērna valstiskā piederība neatkarīgi no bērna dzimšanas vietas ir ārvalstnieks.

2. Papildināt 5. pantu ar 3. daļu:

"Pārvalde atceļ personas kodu, ja persona likumā noteiktajā kārtībā ir zaudējusi Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai Latvijas uzturēšanās atļauju saņēmuša ārvalstnieka, bezvalstnieka vai bēgļa statusu".

 

 

 

Anotācija

likumprojektam "Grozījums ''Iedzīvotāju reģistra likumā""

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs?

1.Pamatojoties uz "Konvencijas par bērna tiesībām" 7. pantu, kas nosaka, ka bērnam "kopš piedzimšanas brīža ir tiesības uz vārdu un pilsonības iegūšanu''.

2.Nosakot Pārvaldes tiesības anulēt iedzīvotāju reģistra atzīmi ar personas kodu, ja persona likumos noteiktajos gadījumos zaudējusi Latvija pilsoņa, Latvijas nepilsoņa , Latvijas uzturēšanās atļauju saņēmuša ārvalstnieka, bezvalstnieka vai bēgļa statusu.

2.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likums neietekmēs tautsaimniecības attīstību.

3.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likums neietekmēs valsts budžetu

4.Kāda ir likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu? Vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likums iekļaujas spēkā esošo tiesību normu sistēmā. Grozījumi citos normatīvajos aktos nebūs nepieciešami.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Jā, likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Parastā kārtībā.