Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

 

Par 1971. gada 4. maija Hāgas konvenciju

par ceļu satiksmes negadījumiem piemērojamo likumu

 

 

 

1.pants. 1971. gada 4. maija Hāgas konvencija par ceļu satiksmes negadījumiem piemērojamo likumu ( turpmāk- Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu.

 

3. pants. Konvencija stājas spēkā tās 18. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada _______________.