Likumprojekts

 

 

 

Likumprojekts

Par likuma "Par pasākumu cūkgaļas iekšējā tirgus aizsardzībai"

atzīšanu par spēku zaudējušu

1. Atzīt par spēku zaudējušu likumu "Par pasākumu cūkgaļas iekšējā tirgus aizsardzībai" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.).

2. Likums stājas spēkā 2000.gada 1.jūnijā.