10

10.06.2002.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta realizāciju” (reģ.nr.554) izskatīšanai 3.lasījumā

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta realizāciju

1

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Latvijas Nacionālās bibliotēkas

projekta īstenošanas likums”

Atbalstīt

Latvijas Nacionālās bibliotēkas

projekta īstenošanas likums

 

2

Deputāti I.Godmanis, G.Dambergs, J.G.Vidiņš, H.Demakova, A.Šķēle, D.Stalts

Aizstāt visā likuma tekstā vārdu “realizācija”(attiecīgajā locījumā), ar vārdu “īstenošana” (attiecīgajā locījumā).

Atbalstīt

 

1.pants. Šā likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta (turpmāk — projekts) realizāciju. Projekts ietver bibliotēkas ēkas būvniecību un infrastruktūras izveidi informācijas pakalpojumu sniegšanai.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Deputāti I.Godmanis, G.Dambergs, J.G.Vidiņš, H.Demakova, A.Šķēle, D.Stalts

Izteikt likumprojekta pirmo pantu šādā redakcijā:

“1.pants. (1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta (turpmāk — Projekts) īstenošanu.

(2) Projekts ietver bibliotēkas ēkas būvniecību un infrastruktūras izveidi informācijas pakalpojumu sniegšanai.

(3) Projekts tiek īstenots līdz 2008. gada 18. novembrim saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas darba plānu un grafiku.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. (1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta (turpmāk — Projekts) īstenošanu.

(2) Projekts ietver bibliotēkas ēkas būvniecību, infrastruktūras izveidi informācijas pakalpojumu sniegšanai uzceltajā ēkā un valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas izveidošanu.

(3) Projekts tiek īstenots līdz 2008. gada 18. novembrim saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas darbu un to finansējuma plānu un grafiku.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1.pants. (1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta (turpmāk — Projekts) īstenošanu.

(2) Projekts ietver bibliotēkas ēkas būvniecību, infrastruktūras izveidi informācijas pakalpojumu sniegšanai uzceltajā ēkā un valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas izveidošanu.

(3) Projekts tiek īstenots līdz 2008. gada 18. novembrim saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas darbu un to finansējuma plānu un grafiku.

2.pants. (1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta realizācijas mērķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un sekmēt Latvijas resursu izmantošanu.

(2) Latvijas Nacionālā bibliotēka tiek veidota kā vispār pieejams informācijas, izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju centrs.

(3) Projekta realizācijas gaitā izveidotā informācijas infrastruktūra nodrošina pakalpojumu pieejamību ikvienam valsts iedzīvotājam.

5

Deputāti I.Godmanis, G.Dambergs, J.G.Vidiņš, H.Demakova, A.Šķēle, D.Stalts

Izteikt likumprojekta otro pantu šādā redakcijā:

“2.pants. (1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības konkurētspēju un tautsaimniecības izaugsmi.

(2) Latvijas Nacionālā bibliotēka tiek veidota kā vispār pieejams informācijas, izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju centrs.

(3) Projekta īstenošanas gaitā izveidotā informācijas infrastruktūra nodrošina pakalpojumu pieejamību ikvienai personai.

(4) Īstenotais projekts ir valsts īpašums, kurš reģistrēts Kultūras ministrijas personā.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(7)

2.pants. (1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas mērķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un sekmēt Latvijas resursu izmantošanu.

(2) Latvijas Nacionālā bibliotēka tiek veidota kā ikvienam pieejams informācijas, izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju centrs.

(3) Projekta īstenošanas rezultātā izveidotā informācijas sistēma nodrošina pakalpojumu pieejamību ikvienai personai.

(4) Projekta īstenošanas rezultātā uzceltā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka un palīgbūves ir valsts īpašums, kas tiek nostiprināts uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.

 

6

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 2. panta trešajā daļā aizstāt vārdus “ikvienam valsts iedzīvotājam” ar vārdiem “ikvienai personai”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(7)

 
 

7

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. (1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas mērķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un sekmēt Latvijas resursu izmantošanu.

(2) Latvijas Nacionālā bibliotēka tiek veidota kā ikvienam pieejams informācijas, izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju centrs.

(3) Projekta īstenošanas rezultātā izveidotā informācijas sistēma nodrošina pakalpojumu pieejamību ikvienai personai.

(4) Projekta īstenošanas rezultātā uzceltā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka un palīgbūves ir valsts īpašums, kas tiek nostiprināts uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.”.

Atbalstīt

 

3.pants. (1) Projekta realizācijas pasūtītājs ir valsts Kultūras ministrijas personā.

(2) Tikai šā projekta realizācijai Ministru kabinets nodibina kapitālsabiedrību “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts” (turpmāk arī — Sabiedrība), nosakot tās darbības mērķi, kompetenci, atbildību un uzraudzības procedūras, kā arī likvidācijas kārtību.

(3) Projekta realizāciju uzrauga Ministru kabineta izveidota Uzraudzības padome, kuru vada Ministru prezidents un kurā ir iekļauti Saeimas, Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Finansu ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas deleģēti pārstāvji.

(4) Pēc projekta realizācijas Sabiedrība tiek likvidēta.

 

 

8

Deputāti I.Godmanis, G.Dambergs, J.G.Vidiņš, H.Demakova, A.Šķēle, D.Stalts

Izteikt likumprojekta trešo pantu šādā redakcijā:

“3.pants. (1) Projekta pasūtītājs ir valsts – Kultūras ministrijas personā.

(2) Šā projekta īstenošanu Ministru kabinets nodrošina ar valsts akciju sabiedrības Valsts nekustamā īpašuma aģentūra (turpmāk – Sabiedrība) palīdzību, nosakot īpašas atbildības un uzraudzības procedūras.

(3) Projekta īstenošanu uzrauga Ministru kabineta izveidota Uzraudzības padome septiņu cilvēku sastāvā, kuru vada Kultūras ministrs. Uzraudzības padomē ir iekļauts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājs un Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vadītājs, Kultūras ministrijas viens pārstāvis, Izglītības un zinātnes ministrijas viens pārstāvis, Finansu ministrijas viens pārstāvis un Latvijas Nacionālās bibliotēkas viens pārstāvis.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(10)

3.pants. (1) Projekta pasūtītājs ir valsts – Kultūras ministrijas personā.

(2) Ministru kabinets pilnvaro valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) vadīt bibliotēkas ēkas būvniecību un infrastruktūras izveidi informācijas pakalpojumu sniegšanai uzceltajā ēkā, vienlaikus nosakot Aģentūras kompetenci un īpašas atbildības un uzraudzības procedūras šajā jomā.

(3) Projekta īstenošanu uzrauga Ministru kabineta izveidota Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas Uzraudzības padome (turpmāk – Uzraudzības padome) deviņu cilvēku sastāvā, kuru vada Kultūras ministrs. Uzraudzības padomē ir iekļauts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs un Saeimas Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs, pa vienam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Finansu ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rīgas domes un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta fonda. Ministru kabinets apstiprina Uzraudzības padomes nolikumu.

 

9

Juridiskais birojs

- ierosinām precīzāk reglamentēt izveidojamās Uzraudzības padomes locekļu kopējo skaitu, pārstāvniecību, kā arī padomes locekļu darba apmaksas principus – vai piedalīšanās padomes darbā ir apmaksāts darbs vai nē.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(10)

 
 

10

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta trešo pantu šādā redakcijā:

“3.pants. (1) Projekta pasūtītājs ir valsts – Kultūras ministrijas personā.

(2) Ministru kabinets pilnvaro valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) vadīt bibliotēkas ēkas būvniecību un infrastruktūras izveidi informācijas pakalpojumu sniegšanai uzceltajā ēkā, vienlaikus nosakot Aģentūras kompetenci un īpašas atbildības un uzraudzības procedūras šajā jomā.

(3) Projekta īstenošanu uzrauga Ministru kabineta izveidota Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas Uzraudzības padome (turpmāk – Uzraudzības padome) deviņu cilvēku sastāvā, kuru vada Kultūras ministrs. Uzraudzības padomē ir iekļauts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs un Saeimas Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs, pa vienam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Finansu ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rīgas domes un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta fonda. Ministru kabinets apstiprina Uzraudzības padomes nolikumu.”

Atbalstīt

 

4.pants. (1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka tiek būvēta saskaņā ar apbūves teritorijas plānu (1.pielikums). Ēkas būvēšanai nepieciešamās zemes atsavināšanu valsts vajadzībām veic Ministru kabinets normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka tiek būvēta pēc arhitekta Gunāra Birkerta projekta “Latvijas Nacionālā bibliotēka“.

11

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 4. pantu izteikt šādā redakcijā:

“(1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka tiek būvēta saskaņā ar Gunāra Birkerta izstrādāto projektu “Latvijas Nacionālā bibliotēka”.

(2) Projekta realizācijai nepieciešamās teritorijas plāns tiek fiksēts šim likumam pievienotajā pielikumā Nr.1. Projekta realizācijai nepieciešamās zemes atsavināšanu valsts vajadzībām veic likumā “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” noteiktajā kārtībā.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(16)

4.pants. (1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka tiek būvēta pēc arhitekta Gunāra Birkerta projekta “Latvijas Nacionālā bibliotēka“.

(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas vajadzībām nepieciešamās zemes, kā arī uz tās esošo ēku atsavināšanu valsts vajadzībām veic likumā “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” noteiktajā kārtībā. Atsavinātais nekustamais īpašums ierakstāms zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas vajadzībām nepieciešamās zemes plāns fiksēts šim likumam pievienotajā pielikumā (pielikums nr.1).

(3) Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai (ēkas būvniecībai, informācijas sistēmu izveidei un bibliotēkas iekārtošanai) izsludināms atklāts konkurss. Konkursa sagatavošanas un norises kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

12

Deputāti I.Godmanis, G.Dambergs, J.G.Vidiņš, H.Demakova, A.Šķēle, D.Stalts

Izteikt likumprojekta ceturto pantu šādā redakcijā:

“4.pants. (1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka tiek būvēta pēc arhitekta Gunāra Birkerta projekta “Latvijas Nacionālā bibliotēka“.

(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka tiek būvēta saskaņā ar apbūves teritorijas plānu (1.pielikums). Ēkas būvēšanai nepieciešamās zemes atsavināšanu valsts vajadzībām veic Ministru kabinets normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(16)

 
 

13

Deputāte I.Ūdre

Izslēgt 4.panta pirmajā daļā vārdu savienojumu “(pielikums Nr.1), kas likumprojekta tekstā ir iekļauts tekstā.

Neatbalstīt

 
 

14

Deputāte I.Ūdre

Izslēgt 4.panta otro daļu.

Neatbalstīt

 
 

15

Deputāte H.Demakova

Papildināt likumprojekta 4.pantu ar (3) daļu:

“(3) Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības projekta vadību veic starptautiskā konkursā izvēlēta firma.”

Neatbalstīt

 
 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta ceturtā panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“4.pants. (1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka tiek būvēta pēc arhitekta Gunāra Birkerta projekta “Latvijas Nacionālā bibliotēka“.

(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas vajadzībām nepieciešamās zemes, kā arī uz tās esošo ēku atsavināšanu valsts vajadzībām veic likumā “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” noteiktajā kārtībā. Atsavinātais nekustamais īpašums ierakstāms zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas vajadzībām nepieciešamās zemes plāns fiksēts šim likumam pievienotajā pielikumā (pielikums nr.1).”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 4.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai (ēkas būvniecībai, informācijas sistēmu izveidei un bibliotēkas iekārtošanai) izsludināms atklāts konkurss. Konkursa sagatavošanas un norises kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

5.pants. Projekts tiek realizēts par speciāliem mērķmaksājumiem, neatmaksājamās un tehniskās palīdzības, valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem, kā arī par līdzekļiem, kas gūti no dāvinājumiem, fondiem un citiem finansēšanas avotiem.

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

20

Deputāti I.Godmanis, G.Dambergs, J.G.Vidiņš, H.Demakova, A.Šķēle, D.Stalts

Izteikt likumprojekta piekto pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Projekts tiek īstenots par privatizācijas ieņēmumiem, dividendēm par valsts kapitāla daļu izmantošanu uzņēmumos, Latvijas Bankas maksājumiem, neatmaksājamās un tehniskās palīdzības, valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem, kā arī par līdzekļiem, kas gūti no dāvinājumiem, fondiem un citiem avotiem.”

Deputāte I.Ūdre

Izslēgt 5.pantā vārdu savienojumus “speciāliem mērķmaksājumiem”

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. (1) Projekta īstenošana tiek finansēta no:

1) PVAS “Latvijas kuģniecība” privatizācijas rezultātā gūtajiem naudas ieņēmumiem (pēc visu normatīvajos aktos paredzēto privatizācijas izdevumu segšanas,

2) tiem trim jaunā standarta UMTS mobilo telekomunikāciju licenču (vienas arī GSM 1800 standartā) izsolēm gūtajiem ieņēmumiem, kas pārsniedz likumā “Par valsts budžetu 2002. gadam” paredzēto apjomu,

3) valsts budžeta ieņēmumiem no maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un likuma “Par Latvijas Banku” 18.1 pantā paredzētajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā,

4) pašvaldību budžeta līdzekļiem,

5) neatmaksājamās un tehniskās palīdzības līdzekļiem,

6) ziedojumiem un dāvinājumiem,

7) projekta īstenošanai paredzētas loterijas ieņēmumiem,

8) citiem līdzekļu avotiem.

(2) Priekšdarbu veikšana (tai skaitā projektēšanas darbiem, projekta īstenošanai nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanai, Nacionālās bibliotēkas informatizācijas sistēmas pilnveidošanai, līdzekļu piesaistei ārvalstīs, sabiedrības informēšanai) tiek finansēta no šādiem līdzekļu avotiem:

1) PVAS “Latvijas Kuģniecība” privatizācijas rezultātā gūtie ieņēmumiem (pēc visu normatīvajos aktos paredzēto privatizācijas izdevumu segšanas;

2) trim jaunā standarta UMTS mobilo telekomunikāciju licenču (vienas arī GSM 1800 standartā) izsolēm gūtajiem ieņēmumiem, kas pārsniedz likumā “Par valsts budžetu 2002. gadam” paredzēto apjomu;

3) pašvaldību budžeta līdzekļiem,

4) neatmaksājamās un tehniskās palīdzības līdzekļiem;

5) ziedojumiem un dāvinājumiem;

6) citiem līdzekļu avotiem.

(3) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvniecība, nodošana ekspluatācijā, infrastruktūras izveide informācijas pakalpojumu sniegšanai uzceltajā ēkā, bibliotēkas iekārtošana un valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas izveidošana tiek finansēta no šādiem līdzekļu avotiem:

1) maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu,

2) likuma “Par Latvijas Banku” 18.1 pantā noteiktie Latvijas Bankas maksājumi valsts budžetā,

3) projekta īstenošanai paredzētās loterijas ieņēmumiem;

4) pašvaldību budžeta līdzekļiem,

5) neatmaksājamās un tehniskās palīdzības līdzekļiem,

6) ziedojumiem un dāvinājumiem,

7) projekta īstenošanai paredzētas loterijas ieņēmumiem,

8) citiem līdzekļu avotiem.

(4) Kultūras ministrija pilnvaro Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta fondu veikt ar šā Projekta īstenošanu saistītu sabiedrības informēšanas un līdzekļu vākšanas darbu Latvijā un ārvalstīs, pieņemt Projekta īstenošanai paredzētos ziedojumus un dāvinājumus un veikt to uzskaiti. Ziedojumu un dāvinājumu rezultātā saņemtie līdzekļi ieskaitāmi Valsts kasē atvērtā budžeta kontā.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(20)

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(20)

Atbalstīt

5.pants. (1) Projekta īstenošana tiek finansēta no:

1) PVAS “Latvijas kuģniecība” privatizācijas rezultātā gūtajiem naudas ieņēmumiem (pēc visu normatīvajos aktos paredzēto privatizācijas izdevumu segšanas,

2) tiem trim jaunā standarta UMTS mobilo telekomunikāciju licenču (vienas arī GSM 1800 standartā) izsolēm gūtajiem ieņēmumiem, kas pārsniedz likumā “Par valsts budžetu 2002. gadam” paredzēto apjomu,

3) valsts budžeta ieņēmumiem no maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un likuma “Par Latvijas Banku” 18.1 pantā paredzētajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā,

4) pašvaldību budžeta līdzekļiem,

5) neatmaksājamās un tehniskās palīdzības līdzekļiem,

6) ziedojumiem un dāvinājumiem,

7) projekta īstenošanai paredzētas loterijas ieņēmumiem,

8) citiem līdzekļu avotiem.

(2) Priekšdarbu veikšana (tai skaitā projektēšanas darbiem, projekta īstenošanai nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanai, Nacionālās bibliotēkas informatizācijas sistēmas pilnveidošanai, līdzekļu piesaistei ārvalstīs, sabiedrības informēšanai) tiek finansēta no šādiem līdzekļu avotiem:

1) PVAS “Latvijas Kuģniecība” privatizācijas rezultātā gūtie ieņēmumiem (pēc visu normatīvajos aktos paredzēto privatizācijas izdevumu segšanas;

2) trim jaunā standarta UMTS mobilo telekomunikāciju licenču (vienas arī GSM 1800 standartā) izsolēm gūtajiem ieņēmumiem, kas pārsniedz likumā “Par valsts budžetu 2002. gadam” paredzēto apjomu;

3) pašvaldību budžeta līdzekļiem,

4) neatmaksājamās un tehniskās palīdzības līdzekļiem;

5) ziedojumiem un dāvinājumiem;

6) citiem līdzekļu avotiem.

(3) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvniecība, nodošana ekspluatācijā, infrastruktūras izveide informācijas pakalpojumu sniegšanai uzceltajā ēkā, bibliotēkas iekārtošana un valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas izveidošana tiek finansēta no šādiem līdzekļu avotiem:

1) maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu,

2) likuma “Par Latvijas Banku” 18.1 pantā noteiktie Latvijas Bankas maksājumi valsts budžetā,

3) projekta īstenošanai paredzētās loterijas ieņēmumiem;

4) pašvaldību budžeta līdzekļiem,

5) neatmaksājamās un tehniskās palīdzības līdzekļiem,

6) ziedojumiem un dāvinājumiem,

7) projekta īstenošanai paredzētas loterijas ieņēmumiem,

8) citiem līdzekļu avotiem.

(4) Kultūras ministrija pilnvaro Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta fondu veikt ar šā Projekta īstenošanu saistītu sabiedrības informēšanas un līdzekļu vākšanas darbu Latvijā un ārvalstīs, pieņemt Projekta īstenošanai paredzētos ziedojumus un dāvinājumus un veikt to uzskaiti. Ziedojumu un dāvinājumu rezultātā saņemtie līdzekļi ieskaitāmi Valsts kasē atvērtā budžeta kontā.

         

6.pants. Projekta realizācijai izmanto šādus īpašam mērķim iezīmētus līdzekļu avotus:

1) PVAS “Latvijas kuģniecība” privatizācijas ieņēmumus 50 procentu apmērā;

2) trešā mobilo sakaru operatora licences pārdošanas ieņēmumus 50 procentu apmērā;

3) obligāto mērķmaksājumu 500 latu apmērā par Latvijā ievestu vieglo automašīnu, kuras muitas vērtība pārsniedz 10 000 latu;

4) obligāto mērķmaksājumu 0,001 lata apmērā par vienu patērētās elektroenerģijas kilovatstundu;

5) projekta realizācijai paredzētas loterijas ieņēmumus.

21

Deputāti I.Godmanis, G.Dambergs, J.G.Vidiņš, H.Demakova, A.Šķēle, D.Stalts

Izteikt likumprojekta sesto pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Projekta īstenošanai izmanto īpašam mērķim iezīmētus līdzekļu avotus.< /P>

(1) Priekšdarbu veikšanai (tai skaitā līdzekļu vākšanai ārvalstīs un sabiedrības informēšanai Latvijā):

1) PVAS “Latvijas Kuģniecība” privatizācijas ieņēmumus;

2) trešā mobilo sakaru operatora licences pārdošanas ieņēmumus, kas pārsniedz 2002. gada Valsts budžetā paredzēto apjomu;

(2) Būvniecībai, iekārtošanai un nodošanai ekspluatācijā:

1) dividendes par valsts kapitāla daļu izmantošanu uzņēmumos;

2) Latvijas Bankas iemaksas par valsts kapitāla izmantošanu;

3) Latvijas Bankai noteikto uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumu;

4) projekta īstenošanai paredzētas loterijas ieņēmumus.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(20)

 
 

22

Deputāts P.Apinis

Izteikt likumprojekta sesto pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Projekta īstenošanai valsts izmanto valsts budžetu no īpašiem mērķiem iezīmētiem līdzekļu avotiem:

(1) Priekšdarbu veikšanai laika posmā līdz 2004.gada 1.jūlijam (tai skaitā projektēšanas darbiem, projekta realizācijai nepieciešamās zemes atsavināšanai, Nacionālās bibliotēkas informatizācijas sistēmas pilnveidošanai, līdzekļu piesaistei ārzemēs, sabiedrības informēšanai):

1)PVAS “Latvijas Kuģniecība” privatizācijas ieņēmumus;

2)trešā mobilo sakaru operatora licences pārdošanas ieņēmumus, kas pārsniedz 2002.gada Valsts budžetā paredzētos apjomus:

(2) Būvniecībai, informātikas sistēmas izveidei, bibliotēkas iekārtošanai un nodošanai ekspluatācijā:

1)Latvijas Bankas iemaksas par valsts kapitāla daļu izmantošanu un Latvijas bankai noteikto uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumus;

2)obligātos mērķmaksājumus 500 latu apmērā par katru Latvijā ievesto vieglo automašīnu, kuras muitas vērtība pārsniedz 10000 latu;

3)projekta realizācijai paredzētas loterijas ienākumus.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

23

Deputāte I.Ūdre

Izslēgt 6.panta trešo punktu.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(27)

 
 

24

 

 

25

 

 

26

Deputāts J.Dobelis

Izslēgt 6.panta 4.punktu.

 

Deputāte I.Ūdre

Izslēgt 6.panta ceturto punktu.

 

Deputāts J.Urbanovičs

Izteikt 6.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) obligātu mērķmaksājumu 10% pieskaitījuma veidā 2001.gada 1.oktobrī spēkā esošajām akcīzes nodokļa likmēm alkoholiskajiem dzērieniem. Turpmāk, mainoties alkoholisko dzērienu akcīzes likmēm, absolūtais šajā pantā noteiktais pieskaitījumu apjoms nemainās;”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(27)

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(27)

Neatbalstīt

 
 

27

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt līdzšinējo sesto pantu attiecīgi pārnumurējot turpmākos pantus.

Atbalstīt

 

7.pants. Mērķmaksājumi par patērēto elektroenerģiju un ievestām vieglajām automašīnām netiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli un citiem nodokļiem. Projekta realizācijai izmantotā ārvalstu neatmaksājamā palīdzība, dāvinājumi un ziedojumi (naudā vai citās lietās) netiek aplikti ar muitas nodokli un citiem muitas maksājumiem.

28

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

Deputāte I.Ūdre

Izslēgt 7.pantu.

Deputāti I.Godmanis, G.Dambergs, J.G.Vidiņš, H.Demakova, A.Šķēle, D.Stalts

Izteikt likumprojekta septīto pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Projekta īstenošanai izmantotā ārvalstu neatmaksājamā palīdzība, dāvinājumi un ziedojumi (naudā vai citās lietās) netiek aplikti ar muitas nodokli un citiem muitas maksājumiem.”

Deputāts J.Urbanovičs

Likumprojekta 7.pantā vārdus “par patērēto elektroenerģiju un” nomainīt ar vārdiem “papildus alkoholisko dzērienu akcīzes likmēm un par”.

Daļēji atbalstīts 29.priekš-likumā

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

6.pants. Projekta īstenošanai izmantotā ārvalstu neatmaksājamā palīdzība, dāvinājumi un ziedojumi (naudā vai citās lietās) netiek aplikti ar muitas nodokli un citiem muitas maksājumiem.

8.pants. (1) Obligātais mērķmaksājums par patērēto elektroenerģiju tiek veikts šādi:

1) elektroenerģijas patērētāji mērķmaksājumu veic kopā ar samaksu par patērēto elektroenerģiju; kopējā maksa tiek aprēķināta, izmantojot formulu:

maksa (Ls) =patērētā elektroenerģija (kwst) x [(tarifs + PVN) + 0,001] (Ls);

2) iekasēto mērķmaksājumu elektroenerģijas piegādātājs pārskaita Valsts kasei;

3) mērķmaksājuma aprēķināšanas, uzskaites, iekasēšanas un atvieglojumu piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

(2) Obligāto mērķmaksājumu par Latvijā ievestām vieglajām automašīnām veic kopā ar akcīzes nodokļa samaksu. Ar šo likumu noteiktais mērķmaksājums tiek iekasēts par tām vieglajām automašīnām, kuras saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli” tiek apliktas ar akcīzes nodokli.

(3) Mērķmaksājumus administrē Valsts ieņēmumu dienests.

31

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

34

Deputāte I.Ūdre

Izslēgt 8.pantu.

Deputāti I.Godmanis, G.Dambergs, J.G.Vidiņš, H.Demakova, A.Šķēle, D.Stalts

Izteikt likumprojekta astoto pantu šādā redakcijā:

“8.pants. (1) Sabiedrībai likumā “Par valsts budžetu” noteiktā kārtībā tiek izsniegts valsts galvojums projekta īstenošanai nepieciešamā aizņēmuma ņemšanai.

(2) Finansu ministrija Valsts Kases personā nodrošina šā projekta īstenošanas finansu apkalpošanu.”

Deputāts J.Dobelis

Izslēgt 8.panta pirmo daļu.

Deputāts J.Urbanovičs

Izteikt 8.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa maksātāji šā likuma 6.panta 4.punktā noteikto pieskaitījumu samaksā kopā ar spēkā esošajiem alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļu maksājumiem”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(36)

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(36)

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(36)

Neatbalstīt

7.pants. (1) Projekta īstenošanai nepieciešamā aizņēmuma ņemšanai likumā “Par budžetu un finansu vadību” noteiktajā kārtībā un gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktā apjomā tiek izsniegts valsts galvojums.

(2) Projekta īstenošanai paredzētie līdzekļi tiek glabāti Valsts kasē atvērtā kontā.

 

35

Deputāts J.Urbanovičs

Izslēgt 8.panta pirmās daļas 2.punktu.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(36)

 
 

36

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 8.pantu šādā redakcijā:

“8.pants. (1) Projekta īstenošanai nepieciešamā aizņēmuma ņemšanai likumā “Par budžetu un finansu vadību” noteiktajā kārtībā un gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktā apjomā tiek izsniegts valsts galvojums.

(2) Projekta īstenošanai paredzētie līdzekļi tiek glabāti Valsts kasē atvērtā kontā.”

Atbalstīt

 

9.pants. Projekta realizāciju visos tā īstenošanas posmos apdrošina, veicot visu risku apdrošināšanu (tai skaitā piedāvājuma, avansa, būvniecības, civiltiesisko un garantijas perioda apdrošināšanu).

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Deputāti I.Godmanis, G.Dambergs, J.G.Vidiņš, H.Demakova, A.Šķēle, D.Stalts

Izteikt likumprojekta devīto pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Projektu visos tā īstenošanas posmos apdrošina, veicot visu risku apdrošināšanu (tai skaitā piedāvājuma, avansa, būvniecības, civiltiesisko un garantijas perioda apdrošināšanu).”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta devīto pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Projektu visos tā īstenošanas posmos apdrošina, veicot visu risku apdrošināšanu (tai skaitā piedāvājuma, avansa, visu būvniecības risku, civiltiesiskās atbildības un garantijas perioda apdrošināšanu).”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(38)

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8.pants. Projektu visos tā īstenošanas posmos apdrošina, veicot visu risku apdrošināšanu (tai skaitā piedāvājuma, avansa, visu būvniecības risku, civiltiesiskās atbildības un garantijas perioda apdrošināšanu).

10.pants. Ministru kabinets reizi gadā iesniedz Saeimai pārskatu par projekta realizācijas gaitu.

39

 

 

 

 

 

 

 

40

Deputāte H.Demakova

Izteikt likumprojekta 10.pantu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets trīs (3) mēnešu laikā pēc šī likuma stāšanās spēkā apstiprina atsevišķu Projekta posmu realizācijas termiņus un reizi gadā iesniedz Saeimai pārskatu par Projekta realizācijas gaitu.”

Deputāti I.Godmanis, G.Dambergs, J.G.Vidiņš, H.Demakova, A.Šķēle, D.Stalts

Izteikt likumprojekta desmito pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Ministru kabinets reizi gadā iesniedz Saeimai pārskatu par projekta īstenošanas gaitu.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

9.pants. Ministru kabinets reizi gadā iesniedz Saeimai pārskatu par projekta īstenošanas gaitu.”

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets piemēro šā likuma 6.panta 4.punktā minēto mērķmaksājumu, ja pārējie finansēšanas avoti nesedz projekta realizācijai nepieciešamos izdevumus.

2. Šā likuma 6.panta 3.punktā minētais obligātais mērķmaksājums tiek piemērots ne ilgāk par 2012.gada 31.decembri.

3. Par šā likuma 6.panta 3. un 4.punkta stāšanos Ministru kabinets paziņo ne vēlāk kā pusgadu pirms obligāto mērķmaksājumu piemērošanas sākuma.

41

 

42

Deputāte I.Ūdre

Izslēgt pārejas noteikumus

Deputāti I.Godmanis, G.Dambergs, J.G.Vidiņš, H.Demakova, A.Šķēle, D.Stalts

Izteikt likumprojekta pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi:

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvniecībai tiek izsludināts atklāts starptautisks konkurss. Konkursa rezultātu izvērtēšanai tiek izmantota formula, kuras viens no nosacījumiem ir projekta gaitā plānotais nodokļu nomaksas apjoms Latvijas Republikā.”

Atbalstīt

 

Daļēji Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(17)

 
 

43

 

44

 

45

Deputāts J.Dobelis

Izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu.

Deputāts J.Urbanovičs

Izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu.

Juridiskais birojs

Pārejas noteikumos:

ierosinām izslēgt 1. punktu;

Atbalstīt 41.priekš-likumā

Atbalstīt 41.priekš-likumā

Atbalstīt 41.priekš-likumā

 
 

46

 

Deputāts J.Dobelis

Pārejas noteikumu 3.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

“3. Par 6.panta 3.punkta spēkā stāšanos Ministru Kabinets paziņo ne vēlāk kā pusgadu pirms mērķmaksājumu piemērošanas sākuma.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Pielikums Nr.1

47

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 1.pielikuma virsrakstu šādā redakcijā:

“Latvijas nacionālās bibliotēkas vajadzībām nepieciešamās zemes plāns”

Atbalstīt