Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību militāro mācību jomā

 

 

1.pants. 1999. gada 30. septembrī Ankarā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību militāro mācību jomā (turpmāk - vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma vienošanās latviešu un angļu valodā.

3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 18.pantā paredzētajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada ________________