Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

 

Par 1990. gada Starptautisko konvenciju par gatavību, reaģēšanu un sadarbību naftas piesārņojuma gadījumā

 

 

 

1.pants. 1990. gada 30. novembra Londonas Starptautiskā konvencija par gatavību, reaģēšanu un sadarbību naftas piesārņojuma gadījumā

( turpmāk- Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu.

 

3. pants. Konvencija stājas spēkā tās 16. panta noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

4. pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada _______________.