Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

(STEIDZAMS)

Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā

(reģ.nr.551)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.p.k.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija

2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

12.pants. Valsts robežas šķērsošana, kravu un mantu pārvietošana pāri valsts robežai

(1) Valsts robežsardze (turpmāk - Robežsardze) atļauj personām un

transportlīdzekļiem šķērsot valsts robežu, kā arī pārvietot pāri valsts

robežai kravas un mantas, ja ir pareizi noformēti dokumenti, kas dod tiesības šķērsot valsts robežu, un ir pabeigtas robežsargu, muitas un citu valsts dienestu veiktās kontroles operācijas.

(2) Preču un citu priekšmetu pārvietošanu pāri valsts robežai reglamentē muitas jomā pieņemtie normatīvie akti.

Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 24.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 24.nr.) grozījumu un papildināt 12.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Kārtību, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas deputāts J. Dalbiņš

Likumprojekta nosaukumā vārdu ,,Grozījums” aizstāt ar vārdu ,,Grozījumi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 24.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 24.nr.) grozījumu un papildināt 12.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Kārtību, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu, nosaka Ministru kabinets.”

Pārejas noteikumi

....................................................

4. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.29 "Par Latvijas Republikas valsts robežu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.) un Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.124 "Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā" (Latvijas

Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 11.nr.).

..........................................................

 

2.

Saeimas deputāts J. Dalbiņš

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

,,2.Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

,, 5. Ministru kabinets līdz 2000. gada 1.augustam apstiprina noteikumus par kārtību, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu.””

 

Noraidīt