Alternatīvais likumprojekts

Alternatīvais likumprojekts

Iesniedz Juridiskā komisija

 

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

 

 

Papildināt Saeimas kārtības rulli ar VI.1 nodaļu šādā redakcijā:

“VI.1 Saeimas līdzdalība Eiropas Savienības jautājumos

183.1 Saeima savu līdzdalību Eiropas Savienības jautājumos realizē ar Eiropas lietu komisijas palīdzību, ja Saeima nav lēmusi citādi.

183.2 Eiropas lietu komisijas sastāvā ir vismaz viens deputāts no katras Saeimā esošās frakcijas. Komisijas sastāvs ir atbilstošs Saeimas frakciju proporcijām.

183.3 Eiropas lietu komisija izskata un apstiprina Ministru kabineta sagatavoto Latvijas pozīciju iestāšanās sarunās un citos Eiropas Savienības jautājumos pirms valdība šo pozīciju paziņo Eiropas Savienībai.

183.4 Ne retāk kā reizi pusgadā Ministru prezidents vai cits viņa pilnvarots ministru kabineta loceklis ziņo Saeimā par valdības paveikto iestāšanās sarunu gaitā un iecerēto turpmāko darbību. Par šo ziņojumu var tikt atklātas debates.”