2000

2000.gada 25.maijā

Nr.9/6 - 387

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 23.maija sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā” (reģ.nr.547).

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 1.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas atzinums par augstākminēto likumprojektu uz 1 lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Dz.Kudums

komisijas priekšsēdētājs