Likumprojekts

 

 

Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu"

 

Papildināt likuma 9. panta trešo daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8) kuras rīcība pamatoti liek apšaubīt tās lojalitāti pret Latvijas Republiku".

 

 

 

 

 

Anotācija

likumprojektam "Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu"

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Lai liegtu pieeju valsts noslēpumam pret Latvijas Republiku nelojālām personām.

2.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likums neietekmēs tautsaimniecības attīstību.

3.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likums neietekmēs valsts budžetu

4.Kāda ir likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu? Vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likums iekļaujas spēkā esošo tiesību normu sistēmā. Grozījumi citos normatīvajos aktos nebūs nepieciešami.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Jā, likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Parastā kārtībā.