Projekts

 

Projekts

 

 

Grozījumi likumā

“Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās”

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās” šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. pantu otro teikumu šādā redakcijā: “Ja pilnvarniekam ir paredzēta atlīdzība, tad viņu var iecelt tikai konkursa kārtībā”.

2. Papildināt 8. panta 1. daļu ar jaunu 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

“13) pašvaldības deputātu, ja attiecīgā uzņēmējsabiedrība atrodas tās pašvaldības teritorijā, kurā pašvaldības deputāts pilda deputāta pienākumus;

14) pašvaldības institūcijas amatpersonu uzņēmējsabiedrībā attiecīgās pašvaldības teritorijā, ja par pilnvarnieka pienākumu pildīšanu ir noteikta atlīdzība”.

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās””

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Pašlaik notiek masveida pašvaldību uzņēmumu pārveidošana citās uzņēmējdarbības formās, kas nosaka īpašnieka pilnvarnieku iecelšanu jaunajās uzņēmējsabiedrībās. Lai pašvaldību deputāti un amatpersonas masveidā nekļūtu par šo jauno uzņēmējsabiedrību pilnvarniekiem (pārvaldniekiem), kas var radīt interešu konfliktus (atsevišķu uzņēmējsabiedrību vajadzību lobēšanu pašvaldībās), ir nepieciešams šis ierobežojums.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Pozitīva, jo veidosies profesionāls un nepolitizēts pašvaldības pilnvarnieku slānis.

3.Kāda var būt iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Nebūs tiešas ietekmes.

4.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Jāparedz, arī grozījumi Korupcijas novēršanas likumā.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts atbilst Eiropas Savienības nostādnēm par interešu konflikta novēršanu amatpersonu darbībā.

6.Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likumprojekts neprasīs jaunu valsts institūciju veidošanu.