Projekts

Projekts

 

 

 

“Grozījumi Korupcijas novēršanas likumā”

Izdarīt korupcijas novēršanas likumā šādus grozījumus:

Papildināt 9. pantu ar jaunu 3. un 4. daļu šādā redakcijā:

“ (3) Pašvaldību deputāti nedrīkst kļūt par pilnvarniekiem, kurus ieceļ pašvaldības kapitāla daļu turētājs akcionāra vai dalībnieka tiesību un pienākumu realizēšanai uzņēmējsabiedrībā, ja attiecīgā uzņēmējsabiedrība atrodas tās pašvaldības teritorijā, kurā pašvaldības deputāts pilda deputāta pienākumus.

(4) Pašvaldību institūciju amatpersonas nedrīkst kļūt par pilnvarniekiem, kurus ieceļ pašvaldības kapitāla daļu turētājs akcionāra vai dalībnieka tiesību un pienākumu realizēšanai uzņēmējsabiedrībā attiecīgās pašvaldības teritorijā, ja par pilnvarnieka pienākumu pildīšanu ir noteikta atlīdzība.”

LIKUMPROJEKTA

“Grozījumi likumā “Korupcijas novēršanas”

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Pašlaik notiek masveida pašvaldību uzņēmumu pārveidošana citās uzņēmējdarbības formās, kas nosaka īpašnieka pilnvarnieku iecelšanu jaunajās uzņēmējsabiedrībās. Lai pašvaldību deputāti un amatpersonas masveidā nekļūtu par šo jauno uzņēmējsabiedrību pilnvarniekiem (pārvaldniekiem), kas var radīt interešu konfliktus (atsevišķu uzņēmējsabiedrību vajadzību lobēšanu pašvaldībās) ir nepieciešams šis ierobežojums.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Pozitīva, jo veidosies profesionāls un nepolitizēts pašvaldības pilnvarnieku slānis.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Nebūs tieša ietekmes

4. āda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Jāparedz arī grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās”

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts atbilst Eiropas Savienības nostādnēm par interešu konflikta situāciju novēršanu amatpersonu darbībā.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likumprojekts neprasīs jaunu valsts institūciju veidošanu.