Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

 

Par Eiropas Padomes 1999.gada 1. maija rezolūciju Nr. 5

“Par pretkorupcijas starpvalstu grupas ( GRECO) nodibināšanu”

 

 

1. pants. Eiropas Padomes 1999. gada 1. maija rezolūcija Nr.5 “Par pretkorupcijas starpvalstu grupas ( GRECO) nodibināšanu “ ( turpmāk- Rezolūcija ) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Rezolūcija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

3. pants. Tieslietu ministrija koordinē Rezolūcijā paredzēto saistību izpildi.

 

4. pants. Rezolūcija stājas spēkā ar šā likuma stāšanos spēkā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada ______________.