Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par sadarbību liecinieku un cietušo aizsardzībā

 

 

 

 

1. pants. 2000. gada 17. martā Tallinā parakstītā Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par sadarbību liecinieku un cietušo aizsardzībā ( turpmāk- Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināma Vienošanās latviešu un angļu valodā.

 

3. pants. Vienošanās stājas spēkā tās 10. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada ______________.