Budžeta un finansu nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"” izskatīšanai 2

 

Budžeta un finansu nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"” izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 1999, nr.406/407) šādus grozījumus:

1

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt atsauci uz likuma "Par akcīzes nodokli" oficiālo publikāciju un izteikt to šādā redakcijā:

"(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta ziņotājs, 1999, 24nr.)"

Atbalstīt

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta ziņotājs, 1999, 24nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Nodokļa maksātāji

Nodokļa maksātāji ir:

1) fiziskās vai juridiskās personas vai ar līgumu saistītas fizisko vai juridisko personu grupas, kas ieved akcīzes preces Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam;

2) akcīzes preču ražotnes turētāji šajā likumā noteiktajos gadījumos.

 

2

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt 4.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) fiziskās vai juridiskās personas vai ar līgumu saistītas fizisko vai juridisko personu grupas, kas vieglos automobiļus vai motociklus ieved uz laiku saskaņā ar Muitas likumu.”

Atbalstīt

1. Papildināt 4.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) fiziskās vai juridiskās personas vai ar līgumu saistītas fizisko vai juridisko personu grupas, kas vieglos automobiļus vai motociklus ieved uz laiku saskaņā ar Muitas likumu.”

5.pants. Akcīzes preču ražotne

(1) Akcīzes preču ražošana, izgatavošana, pārstrāde un apstrāde atļauta tikai akcīzes preču ražotnē, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus.

 

3

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt 5.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Akcīzes preču ražotni reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā.”

Atbalstīt

2. Papildināt 5.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Akcīzes preču ražotni reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā.”

6.pants. Nodokļa likmes

(2) Vieglajiem automobiļiem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) par automobiļa vecumu:

a) līdz 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu - 10 latu,

b) virs 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu - 20 latu;

2) par automobiļa motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru:

a) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir līdz 1000 kubikcentimetriem (ieskaitot), - 0,03 lati,

b) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 1000 kubikcentimetriem un līdz 1600 kubikcentimetriem (ieskaitot), - 0,07 lati,

c) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 1600 kubikcentimetriem un līdz 2000 kubikcentimetriem (ieskaitot), - 0,11 latu,

d) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 2000 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot), - 0,18 latu,

e) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot), - 0,30 latu,

f) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 3000 kubikcentimetriem, - 0,55 lati,

g) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir līdz 1500 kubikcentimetriem (ieskaitot), - 0,07 lati,

h) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 1500 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot), - 0,11 latu,

i) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot), - 0,18 latu,

j) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 3000 kubikcentimetriem, - 0,30 latu.

6.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vieglajiem automobiļiem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) par automobiļa vecumu par katru gadu (skaitot no izgatavošanas gada) - 5 lati;

2) par automobiļa motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru:

a) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu līdz 1600 kubikcentimetriem (ieskaitot) - 0,03 lati;

b) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 1600 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot) - 0,05 lati;

c) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot) - 0,10 latu;

d) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 3000 kubikcentimetriem - 0,20 latu”;

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Deputāts A.Bartaševičs

Izslēgt 6.panta 2.daļu

Deputāts L.Bojārs

Izteikt 6.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Vieglajiem automobiļiem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) par automobiļa vecumu par katru gadu (skaitot no izgatavošanas gada) - 2 lati;

2) par automobiļa motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru:

a) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot) - 0,02 lati;

b) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot) - 0,05 latu;

c) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 3000 kubikcentimetriem - 0,15 latu”.

Deputāts I.Burvis

6.panta 2.dalas 1.punktā svītrot “5.lati” un aizstāt ar - “0.05 lati”

6.panta 2.dalas 2.punkta a) apakšpunktā svītrot “0.03 lati” un aizstāt ar - “0.01 lati”

6.panta 2.dalas 2.punkta b) apakšpunktā svītrot “0.05 lati” un aizstāt ar - “0.02 lati”

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis

Izteikt 6.panta 2.daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) par automobiļa motora darba tilpuma katru kubikcentimetru:

a) automobiļiem ar motora darba tilpumu līdz 2000 kubikcentimetriem - 0.03 lati;

b) automobiļiem ar motora darba tilpumu virs 2000 kubikcentimetriem - 0.05 lati."

 

 

Deputāts A.Klementjevs

Izteikt 6.pabta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Viegliem automobiļiem nodokli aprēķina pēc šādā m likmēm:

1) par automobiļa vecumu:

a) līdz 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu - 2 lati;

b) virs 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada) par katru gadu - 2 lati;

2) ar akcīzes nodokli netiek aplikti:

a) automobiļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir līdz 1000 kubikcentimetriem,

b) automobiļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 1000 kubikcentimetriem un līdz 1600 kubikcentimetriem;

3) par automobiļa motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru:

a) automobiļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 1600 kubikcentimetriem un līdz 2000 kubikcentimetriem (ieskaitot), - Ls 0,02;

b) automobiļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 2000 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot), - Ls 0,05;

c) automobiļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot), - Ls 0,15;

d) automobiļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 3000 kubikcentimetriem, - Ls 0,25;

e) automobiļi ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 1500 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot), - Ls 0,02;

f) automobiļi ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot), - Ls 0,05;

e) automobiļi ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 3000 kubikcentimetriem, - Ls 0,15."

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

3. 6.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vieglajiem automobiļiem nodokli aprēķina pēc automobīļa vecuma (skaitot no izgatavošanas gada) pēc šādām likmēm:

1) automobiļiem ne vecākiem par gadu 250 lati;

2) gadu veciem automobiļiem 200 lati;

3) 2 gadu veciem automobiļiem 150 lati;

4) 3 gadu veciem automobiļiem 125 lati;

5) 4 gadu veciem automobiļiem 100 lati;

6) 5 līdz 7 gadu veciem automobiļiem 75 lati;

7) 8 gadu veciem automobiļiem 80 lati;

8) 9 gadu veciem automobiļiem 85 lati;

9) 10 gadu veciem automobiļiem 90 lati;

10) 11 gadu veciem automobiļiem 100 lati;

11) 12 gadu veciem automobiļiem 110 lati;

12) 13 gadu veciem automobiļiem 130 lati;

13) 14 gadu veciem automobiļiem 150 lati;

14) 15 gadu veciem automobiļiem 170 lati;

15) 16 gadu veciem automobiļiem 190 lati;

16) 17 gadu veciem automobiļiem 210 lati;

17) 18 gadu veciem automobiļiem 230 lati;

18) 19 līdz 25. gadu (ieskaitot) veciem automobiļiem 250 lati.”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Motocikliem nodokli aprēķina par motocikla vecumu (skaitot no izgatavošanas gada) saskaņā ar šā panta otrajā daļā noteiktām likmēm, reizinot noteikto likmi ar 0.25.”.

   

9

Deputāts O.Grīgs

Izteikt 6.pabta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vieglajiem automobiļiem nodokli aprēķina pēc šādā m likmēm:

1) par automobiļa vecumu:

a) līdz 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu - 5 lati;

b) virs 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada) par katru gadu - 5 lati;

2) ar akcīzes nodokli netiek aplikti:

a) automobiļi ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir līdz 1000 kubikcentimetriem,

b) automobiļi ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 1000 kubikcentimetriem un līdz 1600 kubikcentimetriem;

3) par automobiļa motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru:

a) automobiļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 1600 kubikcentimetriem un līdz 2000 kubikcentimetriem (ieskaitot), - Ls 0,05;

b) automobiļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 2000 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot), - Ls 0,10;

c) automobiļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot), - Ls 0,20;

d) automobiļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 3000 kubikcentimetriem, - Ls 0,30;

e) automobiļi ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 1500 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot), - Ls 0,05;

f) automobiļi ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot), - Ls 0,10;

e) automobiļi ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 3000 kubikcentimetriem, - Ls 0,20."

Neatbalstīt

 
   

10

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 6.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Vieglajiem automobiļiem nodokli aprēķina pēc šādā m likmēm:

1) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kur motora cilindru darba tilpums nepārsniedz 1600 kubikcentimetrus, - 5% no automobiļa muitas vērtības un ievedmuitas nodokļa kopsummas;

2) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kur motora cilindru darba tilpums ir virs 1600 kubikcentimetriem, - 10% no automobiļa muitas vērtības un ievedmuitas nodokļa kopsummas;

3) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kur motora cilindru darba tilpums nepārsniedz 1900 kubikcentimetrus, - 5% no automobiļa muitas vērtības un ievedmuitas nodokļa kopsummas;

4) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kur motora cilindru darba tilpums ir virs 1900 kubikcentimetriem, - 10% no automobiļa muitas vērtības un ievedmuitas nodokļa kopsummas;

5) ar akcīzes nodokli neapliek vieglos automobiļus, kuri ir vecāki par 7 gadiem, skaitot no rūpnīcas izlaides datuma un vieglos automobiļus ar elektromotoru (elektromobiļi)”.

Neatbalstīt

 
   

11

Deputāts J.Urbanovičs

Izteikt 6.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) par automašīnas vai motocikla vecumu - procentos no automašīnas vai motocikla muitas vērtības:

a) jauniem automobiļiem vai motocikliem - 9%,

b) lietotiem automobiļiem vai motocikliem līdz 2 gadu vecumam - 7%,

c) lietotiem automobiļiem vai motocikliem no 2 līdz 4 gadu vecumam - 5%,

d) lietotiem automobiļiem vai motocikliem no 4 līdz 6 gadu vecumam - 3%,

e) lietotiem automobiļiem vai motocikliem no 6 līdz 8 gadu vecumam - 5%,

f) lietotiem automobiļiem vai motocikliem no 8 līdz 10 gadu vecumam - 7%,

g) lietotiem automobiļiem vai motocikliem no 10 līdz 12 gadu vecumam - 9%,

i) lietotiem automobiļiem vai motocikliem virs 12 gadu vecumam - 11%,”

Izslēgt 6.panta 2.daļas 2.punktu.

Neatbalstīt

 
   

12

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 6.panta 2.daļu šādā redakcijā:

"(2) Vieglajiem automobiļiem nodokli aprēķina pēc šādā m likmēm no muitas vērtības:

1) jaunam automašīnām 9%;

2) lietotām automašīnām līdz 2 gadu vecām - 7%

3) lietotām automašīnām līdz 2-4 gadu vecām - 5%;

4) lietotām automašīnām līdz 4-6 gadu vecām - 3%;

5) lietotām automašīnām līdz 6-8 gadu vecām - 5%;

7) lietotām automašīnām līdz 8-10 gadu vecām - 5%;

8) lietotām automašīnām līdz 10-12 gadu vecām - 9%;

9) lietotām automašīnām virs 12 gadu vecām - 11%”

Neatbalstīt

 
   

13

Deputāte A.Poča

Izteikt 6.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Vieglajiem automobiļiem nodokli aprēķina pēc automobīļa vecuma, skaitot no izgatavošanas gada) pēc šādām likmēm:

1) jauniem automobīļiem 150 lati;

2) lietotiem automobiļiem līdz 5 gadu veciem - 130 lati;

3) lietotiem automobiļiem no 6 līdz 10 gadu veciem - 100 lati;

4) lietotiem automobiļiem no 11 līdz 12 gadu veciem 130 lati;

5) lietotiem automobiļiem vecākiem par 12 gadiem - 150 lati.

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

 
   

14

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vieglajiem automobiļiem nodokli aprēķina pēc automobīļa vecuma (skaitot no izgatavošanas gada) pēc šādām likmēm:

1) automobiļiem ne vecākiem par gadu 250 lati;

2) gadu veciem automobiļiem 200 lati;

3) 2 gadu veciem automobiļiem 150 lati;

4) 3 gadu veciem automobiļiem 125 lati;

5) 4 gadu veciem automobiļiem 100 lati;

6) 5 līdz 7 gadu veciem automobiļiem 75 lati;

7) 8 gadu veciem automobiļiem 80 lati;

8) 9 gadu veciem automobiļiem 85 lati;

9) 10 gadu veciem automobiļiem 90 lati;

10) 11 gadu veciem automobiļiem 100 lati;

11) 12 gadu veciem automobiļiem 110 lati;

12) 13 gadu veciem automobiļiem 130 lati;

13) 14 gadu veciem automobiļiem 150 lati;

14) 15 gadu veciem automobiļiem 170 lati;

15) 16 gadu veciem automobiļiem 190 lati;

16) 17 gadu veciem automobiļiem 210 lati;

17) 18 gadu veciem automobiļiem 230 lati;

18) 19 līdz 25. gadu (ieskaitot) veciem automobiļiem 250 lati.”

Atbalstīt

 

 

(5) Motocikliem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) par motocikla vecumu:

a) līdz 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu - 10 latu,

b) virs 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu - 20 latu;

2) par motocikla motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru - 0,03 lati.

 

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Motocikliem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) par motocikla vecumu par katru gadu (skaitot no izgatavošanas gada) - 5 lati;

2) par motocikla motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru - 0,03 lati”;

15

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Deputāts A.Bartaševičs

Izslēgt 6.panta 5.daļu.

Deputāts J.Urbanovičs

Izslēgt 6.panta 5.daļu.

Deputāts I.Burvis

6.panta 5.dalas 1.punkta svītrot “5 lati” un aizstāt ar - “1 lats”

6.panta 5.dalas 2.punktā svītrot “0.03 lati” un aizstāt ar - “0.01 lati”

 

Deputāts A.Klementjevs

Izteikt 6.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Motocikliem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) par motocikla vecumu:

a) līdz 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu - 2 lati:

b) virs 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu - 2 lati"

Deputāts O.Grīgs

Izteikt 6.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Motocikliem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) par motocikla vecumu:

a) līdz 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu - 3 lati:

b) virs 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu - 5 lati"

 

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 6.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Motocikliem nodokli aprēķina par motocikla vecumu (skaitot no izgatavošanas gada) saskaņā ar šā panta otrajā daļā noteiktām likmēm, reizinot noteikto likmi ar 0.25.”

 

 

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

  ;

7.pants. Atbrīvojumi

(2) No nodokļa ir atbrīvoti vieglie automobiļi:

1) kuri ir atbrīvoti no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)" 22.pantam un likumam "Par pievienotās vērtības nodokli";

2) kuru vecums pārsniedz 25 gadus;

3) ar elektromotoru (elektromobiļi);

4) kravas furgoni;

5) dzīvojamie vieglie automobiļi;

6) vieglie katafalkautomobiļi.

(6) No nodokļa ir atbrīvoti motocikli, kuri ir atbrīvoti no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)" 22.pantam un likumam "Par pievienotās vērtības nodokli".

7.pantā:

papildināt ar jaunu septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) No nodokļa ir atbrīvoti motocikli, kuru vecums pārsniedz 25 gadus.”.

     

4. 7.pantā:

papildināt ar jaunu septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) No nodokļa ir atbrīvoti motocikli, kuru vecums pārsniedz 25 gadus.”.

9.pants. Nodokļa aprēķināšana

(1) Nodokli saskaņā ar šā likuma 6.pantā noteiktajām likmēm aprēķina akcīzes precēm, kuras:

1) ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā;

2) izved no akcīzes preču ražotnes.

(2) Nodokli vieglajiem automobiļiem aprēķina, saskaitot saskaņā ar šā likuma 6.panta otrās daļas 1. un 2.punktu aprēķinātās summas.

(3) Nodokli kafijas maisījumiem ar citiem produktiem aprēķina par attiecīgajā maisījumā esošās kafijas daudzumu.

(4) Nodokli motocikliem aprēķina, saskaitot saskaņā ar šā likuma 6.panta piektās daļas 1. un 2. punktu aprēķinātās summas.

 

20

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 9.panta otro un ceturto daļu.

Atbalstīt

5. Izslēgt 9.panta otro un ceturto daļu.

10.pants. Nodokļa maksāšana

(1) Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis.

(2) Juridiskās personas nodokļa maksāšanā drīkst izmantot tikai bezskaidras naudas norēķinus.

(3) Fiziskā un juridiskā persona aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras no ārvalstīm ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, samaksā kredītiestādē pirms akcīzes preču uzrādīšanas muitas iestādē.

(4) Akcīzes preču ražotnes turētājs taksācijas periodā aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras taksācijas periodā izvestas no akcīzes preču ražotnes, iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

 

21

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt 10.pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Fiziskā un juridiskā persona aprēķināto nodokli par vieglajiem automobiļiem un motocikliem, kuri ievesti uz laiku, maksā saskaņā ar Muitas likumu.”

Atbalstīt

6. Papildināt 10.pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Fiziskā un juridiskā persona aprēķināto nodokli par vieglajiem automobiļiem un motocikliem, kuri ievesti uz laiku, maksā saskaņā ar Muitas likumu.”

   

22

 

 

23

Juridiskais birojs

Ierosinām noteikt konkrētu likuma spēkā stāšanās laiku.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Noteikt, ka likums stājas spēkā 2000.gada 1.maijā.

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.maijā.